Guide om avtalspraxis i resekedjor publicerad

Publicerad 22.12.2017

Ett av syftena med lagen om transportservice är att främja kundernas möjligheter att skaffa resekedjor via en lucka. I det första skedet av lagen gäller detta förmedling av enkelbiljetter och reserätter för väg- och spårtrafik. Till stöd för avtal mellan aktörerna har det gjorts upp en guide om avtalspraxis i resekedjor.

Lippu är ett av kommunikationsministeriet tillsatt projekt där Kommunikationsverket, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi under år 2017 utarbetat en utredning om avtalspraxis i resekedjor enligt lagen om transportservice till stöd för de avtal som aktörerna ingår mellan varandra.

I det första skedet gäller det att ge tillträde till ett gränssnitt för dem som tillhandahåller persontransporttjänster inom väg- och spårtrafik. De ska ge dem som tillhandahåller mobilitetstjänster tillträde till det försäljningsgränssnitt som används för biljett- och avgiftssystemet så att det möjliggör köp av en biljett som berättigar till en enkelresa.

De bestämmelser i lagen om transportservice som gäller informationens och informationssystemens interoperabilitet träder i kraft den 1 januari 2018. Mer information i kommunikationsministeriets nyhet

Uppförandekoderna utgör en rekommendation och checklista

Uppförandekoderna är en rekommendation, inte en avtalsmodell. Syftet med dem är att vara en checklista och guide för ingående av avtal mellan leverantörer av mobilitetstjänster. Uppförandekoderna har utarbetats i samarbete med ämbetsverken inom Lippu-projektet och branschaktörerna.

Utredning om avtalspraxis i resekedjor enligt lagen om transportservice [pdf, 1021 KB]

(på finska, publiceras snart på svenska)

Gränssnitten möjliggör verksamheten

För att ge tillträde till ett försäljningsgränssnitt för biljett- och betalningssystemen har Lippu-projektet också gjort upp tekniska specifikationer för gränssnittet som beaktar en enkelbiljett, störning i resekedjan, tillgänglighetsfrågor och biljettens giltighetstid. Specifikationen är ett exempel på att genomföra gränssnittet. Även andra gränssnitt som uppfyller lagens krav är tillåtna. Gränssnittsspecifikationerna finns på sidan

Lippu-projektet koncentrerar sig på tekniska specifikationer och avtalsfrågor som hänför sig till försäljningstransaktionen. I försäljningsgränssnittet överförs delvis samma information som i gränssnittet för väsentlig information som förutsätts i lagen om transportservice. De som tillhandahåller mobilitetstjänster ska lämna gränssnittsinformation om väsentlig information och biljett- och betalningssystemet till Trafikverkets NAP-tjänstekatalog (National Access Point).

Mer information i Trafikverkets nyhet

Arbetet med uppförandekoderna fortsätter

Aktörernas åsikter har hörts på nätverksmöten, i olika workshopar och på möten med enskilda aktörer. Arbetet med avtalspraxis fortgår i Lippu-projektet under 2018. Då kan rekommendationerna i utredningen vid behov specificeras eller kompletteras.

Frågor och kommentarer som gäller uppförandekoderna kan skickas till lippu(at)ficora.fi. De kommer att behandlas under våren 2018 på nätverksmöten och vid behov i särskilda workshopar.

Mer information om Lippu-projektet.

Ämnesord: Informationssäkerhet , Biljettsystem , Mobilitetstjänster , Nätverk , Resekedja , Reserätt , Utredningar , Nyheter

LinkedIn Print