Fyra operatörer får tillstånd att ta ut tilläggsavgifter för roaming

Publicerad 15.06.2017

Kommunikationsverket har i dag beviljat undantagstillstånd till DNA, Elisa, Moi Mobiili och Telia att ta ut tilläggsavgifter för sina kunders roaminganvändning i EU- och EES-länderna. Undantagstillståndet baserar sig på EU:s nya roamingregler som trädde i kraft den 15 juni. De nya reglerna betyder att användningen av mobiltelefon blir avsevärt billigare i Europa.

Kommunikationsverket har beviljat DNA, Elisa, Moi Mobiili och Telia undantagstillstånd att ta ut tilläggsavgifter, men operatörerna beslutar själva om de inför avgifterna till fullt belopp, delvis eller om de inte alls inför dem. Mobilanvändningen blir i varje fall betydligt billigare i Europa.

EU:s nya roamingregler trädde i kraft i dag. Principen är att det för normal roaming inte tas ut några tilläggsavgifter utöver det inhemska priset. Om sådan roaming betyder oskäliga förluster för operatörer, kan de ansöka om tillstånd att ta ut tilläggsavgifter.

- Syftet med undantagsförfarandet är att säkerställa att roamingregleringen inte äventyrar operatörernas nationella avgiftsmodell eller medför till exempel högre inhemska priser eller ändringar i utbudet av obegränsade datapaket, säger jurist Marko Priiki.

Priserna i Finland är internationellt sett förmånliga och majoriteten av abonnemangen omfattar obegränsad dataanvändning. Dessutom reser man betydligt oftare från Finland till utlandet än från utlandet till Finland. Finländarna hör också till de flitigaste användarna av mobildata i världen.

- Alla dessa faktorer medför en ekonomisk utmaning för operatörerna när roamingavgifterna avskaffas, konstaterar biträdande direktör Petri Makkonen.

Läs mer om roaming

Ytterligare information

biträdande direktör Petri Makkonen, tfn 0295 390 516, +358 295 390 516

jurist Marko Priiki, tfn 0295 390 596, +358 295 390 596

Sammanfattning av Kommunikationsverkets beslut om tillämpningen av tilläggsavgifter för roaming

Fyra teleföretag (DNA, Elisa, Moi Mobiili och Telia) ansökte om tillstånd hos Kommunikationsverket för att tillämpa tilläggsavgifter för roaming efter 15.6.2017. Grunderna för beviljande av undantagstillstånd uppfylldes för alla företag. Undantagstillstånd beviljas om företaget visar att det blir oskäliga förluster för att följa EU:s roamingreglering. Förlusten är enligt kommissionens genomförandeförordning som preciserar roamingförordningen oskälig, om den överstiger 3 % av operatörens marginal för mobiltjänster.

Varje företag har själv specificerat och motiverat sina tilläggsavgifter och undantagstillstånden har beviljats i enlighet med ansökningarna. I ansökningarna beskrev alla företag sina tilläggsavgifter och arrangemang för tilläggsavgifter och visade att de inte skulle ta ut tilläggsavgifter mer än vad nettoförlusten av roaming orsakar.

De högsta ansökta och beviljade tilläggsavgifterna är (utan moms):

DNA Abp

  • Dataanvändning högst 4,6018 €/Gt

Elisa Abp

  • Dataanvändning högst 7,7 €/Gt (15.6–31.12.2017) och 6,0 €/Gt (1.1–14.6.2018)
  • Ringda samtal högst 0,032 €/min
  • Skickade textmeddelanden 0,01 €/st.

Det förutsätts också att Elisa tillhandahåller abonnemang med viss dataanvändning till inhemskt pris.

Moi Mobiili Oy

  • Dataanvändning högst 7,7 €/Gt (15.6–31.12.2017) och 6,0 €/Gt (1.1–14.6.2018)

Det förutsätts också att abonnemangen omfattar en viss minimivolym av dataanvändning till inhemskt pris.

Telia Finland Oyj

  • Dataanvändning högst 7,7 €/Gt (15.6–31.12.2017) och 6,0 €/Gt (1.1–14.6.2018)
  • Ringda samtal högst 0,032 €/min (inte till konsumentabonnemang)
  • Mottagna samtal högst 0,0108 €/min (inte till konsumentabonnemang)
  • Skickade textmeddelanden 0,01 €/st. (inte till konsumentabonnemang)

Det förutsätts också att konsumentabonnemangen omfattar en viss minimivolym av dataanvändning till inhemskt pris. För vissa typer av företagsabonnemang är det också möjligt att ta ut en tilläggsavgift per dag.

Länkar till förordningar

Roamingförordning (EU) nr 531/2012 (innehåller inte de ändringar som trätt i kraft 15.6.2017)

Förordning (EU) 2015/2120 om den inre marknaden för elektronisk kommunikation som ändrar roamingförordningen

Förordning (EU) 2017/920 om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 om policyer för normal användning

Uppdatering kl. 13.20: länkar tillagda till förordningar och meningen "Förlusten är enligt roamingförordningen oskälig..." har ändrats till "Förlusten är enligt kommissionens genomförandeförordning som preciserar roamingförordningen oskälig..."


Ämnesord: Internet , Telefon , Abonnemang , Avgifter , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Priser , Teleföretag , Textmeddelanden , Nyheter

LinkedIn Print