Fyra företag som främjat användningen av IPv6 belönas med priset IPv6 World Leader 2017

Kommunikationsverket har äran att tillsammans med IPv6 Forum belöna företag som deltagit i införandet av IPv6 och främjat användningen av IPv6 med ett internationellt Jim Bound-pris.

Från vänster Klaus Nieminen, Nikolai Viskari, Vesa Lahti, Ville Virtanen och Raymond Jetten.

Jim Bound var en central utvecklare och påverkare inom IPv6. IPv6 Forum har skapat ett pris som bär hans namn och delas ut till internationella aktörer som på ett anmärkningsvärt sätt främjat användningen av IPv6. Ett kriterium för belöningen är att IPv6-trafiken har ökat till över tio procent av all internettrafik.

Vinnarna av priset IPv6 World Leader 2017 är:

  • Nikolai Viskari (Oy Creanova Hosting Solutions Ltd.)
  • Ville Virtanen (DNA Abp)
  • Raymond Jetten (Elisa Abp)
  • Vesa Lahti (Ficolo Ab)

"Genom den nationella lanseringen av IPv6 har IPv6-trafiken ökat avsevärt och erfarenheterna har varit positiva. Ett stort tack speciellt till Creanova, DNA, Elisa och Ficolo som gått i bräschen och främjat bättre användarupplevelse av bredband", säger Klaus Nieminen, kommunikationsnätsexpert vid Kommunikationsverket.

Tillsammans med intressentgrupperna arrangerade Kommunikationsverket en nationell lanseringsdag för IPv6 den 9 juni 2015. Sedan dess har IPv6-trafiken ökat till 13 procent i Finland. Det finns en stor potential att öka trafiken ännu mer, eftersom IPv6 kan användas redan i 6 miljoner finska abonnemang.
Arbetet är dock ännu inte slutfört. Internationellt ökar IPv6-trafiken fortfarande kraftigt och i bästa fall kontaktar redan över 16 procent av användarna Googles tjänster med IPv6. Landsspecifika skillnader är fortfarande stora och bland annat Belgien (47,7 %), Förenta Staterna (30,1 %) och Tyskland (28,1 %) är klara föregångare.

IPv6 minskar fördröjningar i bredbandsanslutningen och gör användningen smidigare

För kunderna innebär IPv6 kortare fördröjningar i bredbandsanslutningar varvid de får en bättre användarupplevelse till exempel vid distansförbindelser och nätspelande. IPv6 erbjuder alla kunder en offentlig IP-adress som betyder att till exempel utrustningar som ansluts till internet fungerar bättre ihop.

Kommunikationsverket uppmuntrar alla leverantörer av bredbands-, innehålls- och nättjänster att börja använda IPv6. IPv6 har sedan länge varit mainstream och Kommunikationsverket rekommenderar att alla aktörer börjar använda det. "Erfarenheterna har varit positiva och på basis av dem behöver man inte vara rädd för det", säger Klaus Nieminen.

Ytterligare information

Kommunikationsnätsexpert Klaus Nieminen, tfn 0295 390 528

IPv6 är internets adresstandard som kommer att ersätta IPv4 vars adresser håller på att ta slut. För att alla användare och de utrustningar som kopplas till nätet kan kommunicera med varandra på internet även i framtiden är det nödvändigt att börja använda IPv6-adresserna. IPv6 erbjuder en omkörningsfil i stället för IPv4-trafiken som grötar ihop sig. Genom IPv6 säkerställs för användare av internet det öppna internets framtid, smidiga internetförbindelser och utvecklingen av tjänster samt tjänsternas kvalitet.

Mer information om att införa IPv6, om anvisningar för deltagande och en förteckning över deltagare som redan anmält sig finns på www.ipv6nyt.fi.

Ämnesord: Internet , Telefon , Abonnemang , Bredband , Nyheter

LinkedIn Print