Finlands första kommersiella satellit fick radiotillstånd av Kommunikationsverket

Publicerad 19.10.2017

Kommunikationsverket har beviljat radiotillstånd för Iceye Oy:s satellitsystem som är Finlands första kommersiella satellitsystem. Satellitsystemet består av två radarsatelliter samt deras jordstationer som finns i Antarktis och Spetsbergen.

Radarsatelliterna tar bilder t.ex. av ismassornas rörelser i det arktiska området, vilket är viktigt bl.a. för fartygsbolag i området. De kan också ta bilder av områden där det hänt oljeskador eller följa trafikströmmar på motorvägar och skogsskadornas omfattning – från rymden.

Dessutom kan radarsatelliterna ta bilder i mörker och dåliga väderförhållanden, t.ex. i molnigt eller regnigt väder. Eftersom dålig synlighet, mörker, regn eller moln inte begränsar radarsatelliterna från att ta bilder, kan de användas för att erbjuda tjänster dygnet runt oberoende av förhållanden.

Antalet satelliter kan öka under de närmaste åren och då blir det möjligt att erbjuda satellitbilder från vilken del av jorden som helst med en fördröjning på bara några timmar. I framtiden kan det alltså bli möjligt för en konsument att köpa en bild som en radarsatellit tagit av ett önskat ställe på jorden nästan i realtid.

Radarsatelliter kan även användas vid räddningstjänster, till exempel vid uppföljning av storm- och översvämningsskador och till dessa relaterade räddningstjänster, såsom sjöräddning.

Intensivt internationellt samarbete bakom tillståndet

Satelliterna kan på grund av sin natur orsaka radiostörningar var som helst i världen om man inte kommit överens om användningen av frekvenserna. Innan Kommunikationsverket kunde bevilja tillståndet hade verket i enlighet med internationella teleunionen ITUs regler ansökt om godkännande för de radiofrekvenser som används i Iceye Oy:s satellitsystem. Under processen har Kommunikationsverket sökt lösningar till de bekymmer som de övriga ITU-länderna lyft fram och som gäller eventuella risker för radiostörningar för existerande eller planerade system.

Kommunikationsverkets radiotillstånd täcker Iceye Oy:s satelliter som roterar kring jorden på 550-580 kilometers höjd. Satellitens omloppstid är cirka 1 timme 36 minuter. Iceye Oy:s satelliter väger cirka 100 kilogram.

För Kommunikationsverket var beviljande av radiotillstånd en höjdpunkt i en process som tog cirka 1,5 år.

Ytterligare information:

Kommunikationsverket: radionätsexpert Harri Jores, tfn 0295 390 445, +358 295 390 445

Kommunikationsverket: chef för Fasta radionät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, +358 295 390 446

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Iceye Oy: Aubrey Lerche, press(at)iceye.fi, iceye(at)barokas.com

Ämnesord: Frekvenser , Nyheter , Tillstånd

LinkedIn Print