Finländarna använder bredbandstjänster med allt snabbare abonnemang

Publicerad 10.04.2017

Enligt Kommunikationsverkets färska branschinformation verkar tillväxttakten för mobildata ha kulminerat även om den årliga ökningen fortfarande var 69 procent. Att mobilabonnemang med obegränsad dataöverföring har blivit allt vanligare har bidragit till de ökade dataöverföringsvolymerna.

Mängden data som överfördes över mobilnäten ökade med 69 procent under 2016. Mängden överförda mobildata var redan cirka 16 gigabyte per varje finländare per månad. År 2016 var 61 procent av mobilabonnemangen sådana där det var möjligt att använda bredband mot fast månadsavgift utan några begränsningar för dataöverföringsmängd.

Användningen av traditionella kommunikationstjänster minskar en aning

Mobildata tycks i viss mån minska användningen av de traditionella taltelefoni- och kommunikationstjänsterna. Den största förändringen gäller textmeddelanden vars volym minskade med cirka 12 procent från föregående år. I fjol skickade varje finländare 38 textmeddelanden per månad. År 2016 var antalet ringda mobilsamtal knappt 4 timmar per finländare per månad, nästan samma som året innan.

Antalet fasta bredbandsabonnemang håller sig stabilt

I Finland fanns 1,71 miljoner bredbandsabonnemang för det fasta nätet vid slutet av år 2016, cirka en procent mindre än året innan. Moderna bredbandstekniker blev allt vanligare och antalet abonnemang som främst utnyttjar optisk fiber ökade. Abonnemangen är också snabbare och redan 28 procent av alla bredbandsabonnemang för det fasta nätet hade en hastighet på minst 100 Mbit/s.

Statistiken skapar en omfattande bild av nuläget i Kommunikationsverkets omvärld

Statistik som beskriver utvecklingen inom kommunikationsbranschen har publicerats på Kommunikationsverkets webbplats under avsnittet Statistik och rapporter. Uppgifterna gäller tillgången till och användningen av kommunikationstjänster år 2016. Under slutet av våren och under sommaren publiceras uppgifter om användning av kommunikationstjänster, vilka bygger på konsumentundersökningar, samt uppgifter om teleföretagens inkomster och investeringar.

Ytterligare information

Kommunikationsmarknadsexpert Petri Järvikuona, tfn 0295 390 104, +358 295 390 104

Kommunikationsmarknadsexpert Lari Teittinen, tfn 0295 390 649, +358 295 390 649


Ämnesord: Internet , Radio , Telefon , Abonnemang , Bredband , Hastighet , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Textmeddelanden , Nyheter , Statistik , Översikter

LinkedIn Print