Finansiellt stöd för pilotprojekt för att öppna försäljningsgränssnitt för biljett- och betalningssystem

Publicerad 15.11.2017

Biljett- och betalningssystemens interoperabilitet, det s.k. Lippu-projektet, fortskrider med pilotprojekt. Aktörerna kan nu söka finansiering för genomförande av sina pilotprojekt.

Avsikten inom Lippu-projektet är att finansiera några pilotprojekt av utvalda aktörer för att få information om hur de specifikationer som stöder öppnandet av försäljningsgränssnitten fungerar i praktiken. I pilotprojekten utvecklar aktörerna sina existerande biljett- och betalningssystems interoperabilitet. Syftet är att öppna nya affärsmöjligheter för tjänsteleverantörer.

Det är möjligt att söka stöd för pilotprojekt när minst två aktörer samarbetar med varandra och åtminstone en av aktörerna tillhandahåller transporttjänster. Stöd kan beviljas för arbetskostnader som hänför sig till det tekniska genomförandet av gränssnitten samt till utarbetande av avtal som baserar sig på uppförandekoderna. En aktör kan få högst 16 000 euro.

Ansökan ska lämnas in senast måndag 11.12.2017 kl. 16.00 per e-post till viestintavirasto(at)ficora.fi.

Frågorna om ansökningsprocessen ska lämnas in senast onsdag 29.11.2017 till viestintavirasto(at)ficora.fi. Svaren på frågorna publiceras på Lippu-projektets sidor senast 5.12.2017.

Se närmare anvisningar om meddelandet om ansökan om stöd [pdf, 49 KB] (på finska).

Ämnesord: Informationssäkerhet , Biljettsystem , Funktion , Resekedja , Reserätt , Nyheter

LinkedIn Print