Fastställandet av områden som omfattas av utdelning fem dagar i veckan

Publicerad 02.10.2017

Enligt den nya postlagen som nyligen trätt i kraft ska tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster ordna utdelning fem dagar i veckan genom ett upphandlingsförfarande på de av Kommunikationsverket fastställda områden där det inte på kommersiella villkor har ingåtts avtal om utdelning av morgondistribution av tidningar.

Kommunikationsverket har fastställt de områden där det inte finns morgondistribution av tidningar och där tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster ska ordna utdelning fem dagar i veckan genom ett upphandlingsförfarande. Kommunikationsverket ska årligen granska näten för morgondistribution till de delar som ändringar gjorts i dem samt vid behov fastställa områdena på nytt.

I samband med detta första fastställande av områden har Kommunikationsverket för största delen av landet använt en metod som utnyttjar postnummer. På basis av denna metod ska Posti ordna ett upphandlingsförfarande på sådana postnummerområden som inte till alla delar omfattas av tidig utdelning. Dessa områden täcker cirka 82 procent av landets areal och cirka 24 procent av befolkningen. Dessutom testar verket ett precisare fastställande av områden inom kommunerna Kihniö, Lovisa, Savitaipale och Tervola. Det aktuella fastställandet är en mellanfas som anger de områden som åtminstone ska konkurrensutsättas. Posti är tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och bestämmer de helheter som upphandlingen ska gälla.

- Framtiden visar, om upphandlingsförfarandet leder till att det kommer helt nya typer av tjänsteleverantörer på marknaden, säger kommunikationsmarknadsexpert Petri Peutere.

Ytterligare information

biträdande direktör Petri Makkonen, tfn 0295 390 516
Kommunikationsmarknadsexpert Petri Peutere, tfn 0295 390 511
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Post , Brev , Konkurrens , Nyheter

LinkedIn Print