Digita Info hjälper med täckningsproblem i marknätet

Publicerad 30.03.2017

Det finns fortfarande enstaka problem med mottagning av marksänd tv i Södra Österbotten. Digita Info hjälper i frågor som gäller tv-sändningar via antenn och omriktning av antennen.

Digita och Kommunikationsverket har vid slutet av 2015 utrett problem som förekommit vid mottagning av tv-sändningar via antenn i Soini, Alajärvi och Lehtimäki i Södra Österbotten. Utredningarna visade att täckningen inte var tillräcklig i norra delen av Soini kommun och att området behöver en slavsändare. Kommunikationsverket konstaterade att täckningen i övrigt motsvarar den täckningsskyldighet som Digita har.

Den 16 juni 2016 tog Digita en ny slavsändare i bruk i Soini. Sändaren täcker cirka 7 000 invånare. Via slavsändaren sänds kanalknippena A, B och C. Kanalerna som erbjuds och platsen för slavsändaren kan kontrolleras på Digitas karttjänst. Digita har också informerat om förbättringarna i tv-nätet i området.

Trots det har konsumenterna haft vissa mottagningsproblem i synnerhet i norra delen av Soini, Alajärvi och Etseri. Digita ber hushållen att kontakta Digitas konsumentservice Digita Info, om det fortfarande förekommer problem med tv-mottagningen via antenn. Då är det möjligt att ta reda på orsakerna och få bättre tv-täckning.

Grundförutsättningen för en högklassig antennmottagning är en ordentlig antenn och antennkabel. Antennen ska riktas mot den sändare vars signal är bäst. En yrkeskunnig antenninstallatör kan hjälpa till att rikta antennen och välja rätt antennsystem.

Digita Info betjänar vardagar kl. 8.00-20.00, tfn 020 411 7676 (från trådtelefon 8,35 cent/samtal samt 6 cent/minut och från mobiltelefon 8,35 cent/samtal samt 17,17 cent/minut. Priserna gäller inhemska trådtelefonabonnemang och mobiltelefoner. Köandet är avgiftsbelagt), e-post: info@digita.fi.

Ytterligare information

Kommunikationsverket, Heidi Himmanen, tfn 029 539 0441

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Nyheter

LinkedIn Print