Användning av samtals- och snabbmeddelandetjänster över internet har ökat snabbt

Publicerad 15.08.2017

Kommunikationsverkets konsumentundersökning från våren 2017 beskriver användningen av kommunikationstjänster i Finland ur olika synvinklar. Största delen av användarna sörjer för lösenorden, uppdateringarna och informationssäkerheten. Nästan var fjärde beställer betal-tv-kanaler och mer än var tredje avgiftsbelagda webb-tv-tjänster. Användningen av webbaserade samtals- och snabbmeddelandetjänster har ökat betydligt i synnerhet med smarttelefoner.

Våren 2017 använde 35 procent av svarspersonerna tjänster av typen Skype-, WhatsApp- eller Facebook-samtal med sina smarttelefoner. Användningen av internetsamtal ökade med hela tio procentenheter från våren 2016. På motsvarande sätt ökade också användningen av snabbmeddelandetjänster, såsom WhatsApp och Snapchat, till 64 procent, vilket var åtta procentenheter mer än våren 2016.

Hela 72 procent av finländarna tittade på tv-bolagens avgiftsfria webbinnehåll, t.ex. Yle Arenan, Katsomo och Ruutu. En knapp fjärdedel av finländarna beställde betal-tv-kanaler och över en tredjedel avgiftsbelagda webb-tv-tjänster. Beställvideotjänster, såsom Netflix, HBO Nordic, C More och Viaplay, var klart populärare än tv-bolagens egna tjänster när det gällde avgiftsbelagt innehåll.

34 procent av svarspersonerna sade att de använder olika lösenord för olika tjänster, 41 procent sade att de använder flera lösenord och 9 procent använder alltid samma lösenord. Två tredjedelar av finländarna använde automatiska programuppdateringar för sina apparater. Hälften av svarspersonerna sade att de på något sätt tar reda på apparatens informationssäkerhet innan de köper den.

Resultaten baserar sig på en telefonintervju från våren 2017 som besvarades av 3001 konsumenter över 15 år. Kantar TNS Oy svarade för insamlingen av uppgifterna. En artikel om resultaten kan läsas på Kommunikationsverkets webbsidor.

Ytterligare information

specialsakkunnig Joonas Orkola, tfn 0295 390 493

kommunikationsmarknadsexpert Petri Järvikuona, tfn 0295 390 104

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi

Ämnesord: Informationssäkerhet , Internet , Telefon , Television , Dataskydd , Lösenord , Mobilt bredband , Mobiltelefon , Smarttelefon , Nyheter , Undersökningar

LinkedIn Print