Ansökningsomgången för programkoncessioner för radio avslutad – alla FM-frekvenser väckte intresse

Publicerad 02.10.2017

Ansökningsomgången för programkoncessioner för radio avslutades måndagen den 25 september 2017. Totalt 12 sökanden ansökte om programkoncessioner inom utsatt tid. Varje ledig FM-frekvens söktes av minst en sökande. Inga ansökningar lämnades för AM-frekvenser.

I denna omgång kunde man ansöka om 44 frekvenser för analog FM-radio och tre frekvenser för AM-radio. Frekvenserna för Seinäjoki väckte störst intresse. Många ansökte också om frekvenser för Björneborg, S:t Michels, Kuopio och Joensuu. Ansökningarna gällde såväl nya frekvenshelheter som frekvenser som ska komplettera det nuvarande täckningsområdet för radio. Inom utsatt tid hade man lämnat in 14 ansökningar.

Följande steg är att Kommunikationsverket undersöker de önskemål som ingått i ansökningarna och bestämmer en behörig koncessionsmyndighet för varje frekvens. Kommunikationsverket beviljar koncessionerna på de orter där det finns frekvenser för alla sökande. Om alla sökande inte kan anvisas tillräckligt många frekvenser, lämnas besluten om programkoncessioner över till statsrådet. Kommunikationsverket informerar sökandena om överlämnandet separat.

Kommunikationsverkets och statsrådets slutliga koncessionsbeslut utfärdas samtidigt.

Ytterligare information

jurist Henriikka Rosti, tfn 0295 390 326, från utlandet +358 295 390 326
chef för Fasta Radionät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446, från utlandet +358 295 390 446

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ficora.fi.

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Koncessioner , Radioutrustning , Nyheter

LinkedIn Print