Radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd uppdaterade

Publicerad 09.12.2016

Kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 och föreskrift 15 om radiosändare som befriats från kravet på tillstånd har uppdaterats och publicerats i nya versioner: 4 U/2016 M och 15 AJ/2016 M. De nya föreskrifterna träder i kraft den 9 december 2016.

Radiofrekvensföreskrift 4 U omfattar uppdateringar i flera olika delband. Närmare information om ändringarna finns i begäran om utlåtande (på finska) av den 1 juli 2016.

I föreskrift 15 AJ, som gäller tillståndsfria radiosändare, har terminalutrustning för markbundna system som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster på 703–733 MHz befriats från kravet på tillstånd.

Ändringarna ovan gäller inte befriande från kravet på tillstånd av radiotelefoner för fritidsbruk (RHA68), hundradar, radiomikrofoner eller radiolänkar på 60 GHz. Ändringarna för dessa utrustningsgrupper är under beredning och de avses träda i kraft i början av 2017.

Ytterligare information

Biträdande direktör Tapio Penkkala, tfn 02 9539 0434

Ämnesord: Frekvenser , Radio , Radioutrustning , Föreskrifter , Nyheter

LinkedIn Print