Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Vasa i början av november

Publicerad 08.09.2016

Det görs ändringar i frekvenser i Digitas markbundna tv-nät på UHF-frekvensområdet på Vasa huvudsändarstation 8 - 10 november 2016. Under dessa dagar förekommer det avbrott på några timmar i alla markbundna tv-sändningar.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu.

Ändringar också i Anvias markbundna tv-nät

Det görs ändringar också i Anvias markbundna tv-nät på UHF-området fr.o.m. den 8 november 2016. Ändringarna gäller det regionala SveaTV-nätet i Österbotten i Vasa sändarområde. Frekvensändringarna startar på huvudsändaren på Museigatan den 8 november 2016. Sedan blir slavsändarnas sändarfrekvenser i området avstämda, vilket tar några dagar. Sändarstationerna i fråga är Museigatan, Malax, Lillkyro, Vörå, Särkimo, Kimo och Oravais. Anvia informerar närmare om tidtabellen för ändringar och om sändningsavbrott som ändringsarbetena orsakar på regionen.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig. Därför lönar det sig att på förhand kontrollera de gamla antennsystemens skick.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på Vasa huvudsändarstation sänds tv-sändningarna i kanalknippe E i Digitas nät (TV5, Kutonen, Jim samt Nelonen Prime, Nelonen Maailma och Nelonen Nappula) parallellt på både nya och gamla frekvenser under en knapp månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Frekvensändringarna gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler) och B (bl.a. MTV3 och Nelonen).

Närmare tidtabeller samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Varför görs frekvensändringarna?

Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät använder.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också video om ändringar för det markbundna tv-nätet

Ytterligare information

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526, från utlandet +358 295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439, från utlandet +358 295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print