Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Satakunta i september

Publicerad 16.06.2016

Det görs ändringar i frekvenser för det markbundna tv-nätet på sändarstationerna i Euraåminne 13–15 september 2016. I tv-sändningar förekommer under dessa dagar avbrott som varar några timmar. Ändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig. Därför lönar det sig att på förhand kontrollera de gamla antennsystemens skick.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds tv-sändningarna i kanalknippe C (bl.a. Fox, Hero och Frii) och kanalknippe E (bl.a. TV5, Kutonen och Jim) parallellt både med nya och med gamla frekvenser för cirka en månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Frekvensändringarna gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler) och B (bl.a. MTV3 och Nelonen).

Närmare tidtabeller samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00–19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också

Video om ändringar för det markbundna tv-nätet (på finska)

Ytterligare information:

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print