Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet fortsätter i april i Södra Savolax, Birkaland, Österbotten och Kymmenedalen

Publicerad 02.03.2016

Ändringsarbeten på sändningsfrekvenser i det markbundna tv-nätet startar på sändarstationer i S:t Michels region under sista veckan i april. Ändringsarbetena fortsätter i slutet av maj på Tammerfors, Kerimäki och Kronoby sändarstationerna. I slutet av juni startar ändringsarbetena på sändarstationerna i Haapavesi och Anjalankoski. Ändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet. Ändringarna gäller inte husbolag anslutna till kabel-tv-nätet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen kan genomföras. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationerna sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och med gamla frekvenser för 2–4 veckor. Under dessa veckor måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Det blir inte några parallellsändningar i kanalknippena D och H som använder DVB-T2-tekniken. Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras, så att sändningarna kan tas emot utan avbrott. Digita informerar närmare om ändringstiderna och om de sändningsavbrott som ändringarna medför regionvis och på webbtjänsten www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökning under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

***

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom en del av de frekvenser som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät på UHF-området använder.

Närmare information om tidtabellerna för frekvensändringarna finns på Digitas webbtjänst på www.taajuusmuutos.fi och på Kommunikationsverkets webbplats.

Ytterligare information:

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print