Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Lahtis i juli

Publicerad 24.05.2016

Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar på sändarstationer i Lahtisregionen den 11 juli 2016. Ändringarna gäller förutom Lahtis huvudsändarstation också flera slavsändare på området. På Lahtis huvudsändarstation görs ändringarna den 26–28 juli 2016. Ändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu, om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid.

Tidtabell för frekvensändringarna på sändarstationer i Lahtis

Tid Sändarstation Kommun där stationen finns
Vecka 28 Arrakoski Padasjoki
Vecka 28 Liikola Sysmä
Vecka 29 Hartola Hartola
Vecka 29 Heinola Heinola
Vecka 30 Padasjoki Padasjoki
Vecka 30 Lahtis (huvudsändarstation) Lahtis

Uppdatering 24.5.2016 kl. 15.44: vecka 30 Luopioinen, Pälkäne, har strukits då det inte längre görs frekvensändringar där.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare som avstäms till de nya frekvenserna. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds tv-sändningarna parallellt både på de nya och på de gamla frekvenserna för cirka en månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Ändringarna på huvudsändarstationen i Lahtis gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler) och B (bl.a. MTV3 och Nelonen).

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A. Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00–19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också video om ändringar för det markbundna tv-nätet

Ytterligare information

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439

Ämnesord: Informationssäkerhet , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print