Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i huvudstadsregionen och Nyland i september

Publicerad 06.06.2016

Det görs ändringar i frekvenser för det markbundna tv-nätet på huvudsändarstationerna i Esbo och Fiskars fr.o.m. den 5 september 2016 (vecka 36). Samtidigt görs ändringar också på en del av slavsändarstationerna i området. Ändringarna medför avbrott i tv-sändningar som pågår några timmar under två eller tre dagar. I fastigheter med centralantennsystem måste huvudförstärkaren för antennsystemet bli avstämd till nya frekvenser och invånarna göra en kanalsökning på tv:n.

I täckningsområdet för huvudsändarstationen i Esbo bor cirka 1,5 miljoner människor från Borgå till Ekenäs inklusive huvudstadsregionen. Ungefär hälften av dem tar emot sändningar via det markbunda tv-nätet. Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet. Ändringarna gäller inte kabel-tv-nätet eller DNA:s markbundna tv-nät i VHF-området.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid, är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu.

Tidtabell för frekvensändringarna på täckningsområdet för sändarstationerna i Esbo och Fiskars

TidSändarstationKommun där stationen finns
Vecka 36Esbo (huvudsändarstation)Esbo
Vecka 36Fiskars (huvudsändarstation)Raseborg
Vecka 36 Hangö Hangö
Vecka 36 Högfors Högfors
Vecka 36 Ekenäs Raseborg
Vecka 37 Håkansböle Vanda
Vecka 37 Hyvinge Hyvinge
Vecka 38 Lojo Lojo
Vecka 38 Sibbo Norrkulla Sibbo

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig. Därför lönar det sig att på förhand kontrollera de gamla antennsystemens skick.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och med gamla frekvenser för cirka en månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Ändringarna på huvudsändarstationen i Esbo gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler) och B (bl.a. MTV3 och Nelonen).

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler). Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00–19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också

Video om ändringar för det markbundna tv-nätet (på finska)

Ytterligare information

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print