Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i huvudstadsregionen och Nyland i början av september

Publicerad 25.08.2016 | Uppdaterad 05.10.2016

*Parallellsändningar i det markbundna tv-nätet på Esbo huvudsändarstation förlängs t.o.m. 24.10. Husbolagen har nu mera tid på sig att få antennerna avstämda.

Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar på huvudsändarstationerna i Esbo och Fiskars den 5 september 2016. Ändringarna gäller även en del av slavsändarstationerna i regionen. På huvudsändarstationerna avbryts alla tv-sändningar för några timmar 6–8 september mellan klockan 9.00 och 16.00. Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet. Ändringarna gäller inte kabel-tv-nätet eller DNA:s markbundna tv-nät i VHF-området.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i huvudförstärkaren för antennsystemet i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör så snart som möjligt.

Tidtabell för frekvensändringarna på täckningsområdet för sändarstationerna i Esbo och Fiskars

TidSändarstationKommun där stationen finns
Vecka 36Esbo (huvudsändarstation)Esbo
Vecka 36Fiskars (huvudsändarstation)Raseborg
Vecka 36 Hangö Hangö
Vecka 36 Högfors Högfors
Vecka 36 Ekenäs Raseborg
Vecka 37 Håkansböle Vanda
Vecka 37 Hyvinge Hyvinge
Vecka 38 Sibbo Norrkulla Sibbo
Vecka 39 Lojo Lojo

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds tv-sändningarna parallellt på både nya och gamla frekvenser för cirka en månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Ändringarna på huvudsändarstationen i Esbo gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler) och B (bl.a. MTV3 och Nelonen).

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler). Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Varför görs frekvensändringarna?

Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät använder.

Ytterligare information:

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också video om ändringar för det markbundna tv-nätet

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526, från utlandet +358 295 390 526

* Nyheten uppdaterad 5.10.2016 kl. 15.15: Ett nytt stycke om att parallellsändningarna i det markbundna tv-nätet fortsätter har lagts till i början av ingressen.


Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print