Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Egentliga Finland i mitten av november

Publicerad 02.11.2016

Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet startar på Åbo huvudsändarstation veckan som börjar den 14 november. Ändringarna gäller även slavsändarstationerna i regionen. Ändringarna orsakar avbrott i alla markbundna tv-sändningar 15–17 november mellan klockan 9.00 och 16.00. Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet. Ändringarna gäller inte kabel-tv-nätet eller DNA:s markbundna tv-nät i VHF-området.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i huvudförstärkaren för antennsystemet i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör så snart som möjligt.

Tid Sändarstation Kommun där stationen finns
Vecka 44 Isokylä Salo
Vecka 45 Houtskär Pargas
Vecka 45 Korpo Pargas
Vecka 46 Åbo (huvudsändarstation) S:t Karins
Vecka 47 Viherlahti gustavs

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig.

På Åbo huvudsändarstation ändras frekvenserna för alla kanalknippen. Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds en del av tv-sändningarna parallellt på både nya och gamla frekvenser t.o.m. den 9 januari 2017. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen.

Parallellsändningar gäller följande programutbud:

  • Kanalknippe A (bl.a. Rundradions kanaler)
  • Kanalknippe B (bl.a. MTV3, Nelonen, Sub)
  • Kanalknippe C (bl.a. Hero, Fox, Frii)
  • Kanalknippe E (bl.a. Jim, TV5, Kutonen)

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler). Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?


Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.


Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts. Det är möjligt att de gamla antennsystemen inte uppfyller dagens krav. Då kan det bli aktuellt att uppdatera systemet eller skaffa ett helt nytt system.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Varför görs frekvensändringarna?

Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät använder.

Ytterligare information:

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på finska på Satellit- och antennförbundets (SANT rf) websida www.sant.fi eller på Digitas websidor www.digita.fi/kuluttajille/digitapro.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också video om ändringar för det markbundna tv-nätet.

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Nyheter

LinkedIn Print