Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar i Birkaland i maj

Publicerad 27.04.2016

Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar på sändarstationer i Birkaland den 9 maj 2016. Ändringarna gäller förutom Tammerfors huvudsändarstation också flera slavsändare på området. På Tammerfors huvudsändarstation görs ändringarna den 24–26 maj 2016. Ändringsarbetena fortsätter till mitten av juni. Ändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu, om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid.

Tidtabell för frekvensändringarna i Birkaland

Tid Sändarstation Kommun där stationen finns
Vecka 19 Kihniö Kihniö
Vecka 19 Ikalis Ikalis
Vecka 20 Riitiala Ikalis
Vecka 20 Pyynikki Tammerfors
Vecka 20 Vammala (Roismala) Sastamala
Vecka 21 Tammerfors (huvudsändarstation) Tammerfors
Vecka 22 Nokia Nokia
Vecka 22 Linnavuori (Siuro) Nokia
Vecka 22 Kopsamo Juupajoki
Vecka 23 Kyrofors Tavastkyro
Vecka 23 Virdois (Lappavuori) Virdois
Vecka 23 Talviainen Orivesi
Vecka 23 Jyränvuori (Vammala) Sastamala
Vecka 24 Parkano (Sopukallio) Parkano
Vecka 24 Ruovesi (Storminiemi) Ruovesi

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen kan genomföras. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och med gamla frekvenser för cirka en månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Ändringarna på huvudsändarstationen i Tammerfors gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler) och B (bl.a. MTV3 och Nelonen).

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A. Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också

Video om ändringar för det markbundna tv-nätet (på finska)

Ytterligare information

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526, från utlandet +358 295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439, från utlandet +358 295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print