Frekvensändringar för det markbunda tv-nätet börjar i Mellersta Finland

Publicerad 22.01.2016

Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet börjar på slavsändarstationer i Jyväskyläregionen vecka 4. Ändringarna gäller en hel del slavsändarstationer i regionen. Vecka 7 görs det ändringar på Jyväskylä huvudsändarstation. Ändringsarbetena fortsätter i regionen ända till början av mars. Ändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu, om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid.

Tidtabell för frekvensändringarna i Mellersta Finland

TidSändarstationKommun där stationen finns
Vecka 4HalkokumpuPieksämäki
Vecka 4HarjunsalmiKuhmoinen
Vecka 4LankiaJoutsa
Vecka 4 Äänekoski Äänekoski
Vecka 5 Haapamäki Keuruu
Vecka 6 Keuruu Keuruu
Vecka 6 Mahlu Saarijärvi
Vecka 6 Halli Jämsä
Vecka 7 Jyväskylä (huvudsändarstation)Jyväskylä
Vecka 7 Jämsänkoski Jämsä
Vecka 7 Laukaa Laukaa
Vecka 7 Vaarunvuori (Korpilahti) Jyväskylä
Vecka 7 Vihtavuori Laukaa
Vecka 7 Vaajakoski Jyväskylä
Vecka 8 Kaipola Jämsä
Vecka 8 Matkosvuori Jämsä
Vecka 8 Kuhmoinen Kuhmoinen
Vecka 10 Konginkangas Äänekoski
Vecka 10 Saarijärvi Saarijärvi
Vecka 10 Puukkoinen Kuhmoinen

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen kan genomföras. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och med gamla frekvenser för en dryg månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Ändringarna på huvudsändarstationen gäller inte kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler).

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A. Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också

video om ändringar för det markbundna tv-nätet

Ytterligare information

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Chef för Fasta nät Markus Mettälä, tfn 0295 390 439

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print