Frekvensändringar för det markbunda tv-nätet börjar i Egentliga Finland i slutet av oktober

Publicerad 25.08.2016 | Uppdaterad 17.10.2016

*Frekvensändringar på Åbo huvudsändarstation uppskjuts till 15-17.11. Samtidigt görs ändringar också på slavsändarstationerna i området. Ändringarna orsakar avbrott i tv-sändningar som varar några timmar.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i antennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu.

Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet. Ändringarna gäller inte kabel-tv-nätet eller DNA:s markbundna tv-nät i VHF-området.

Tidtabell för frekvensändringarna på sändarstationerna i Egentliga Finland

Tid Sändarstation Kommun där stationen finns
Vecka 44 Isokylä Salo
Vecka 45 Houtskär Pargas
Vecka 45 Korpo Pargas
Vecka 46 Åbo
(huvudsändarstation)
S:t Karins
Vecka 47 Viherlahti Gustavs

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen blir möjlig. Därför lönar det sig att på förhand kontrollera de gamla antennsystemens skick.

På Åbo huvudsändarstation ändras frekvenserna för alla kanalknippen. Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationen sänds en del av tv-sändningarna parallellt på både nya och gamla frekvenser för cirka en månad. Under den tiden måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Parallellsändningarna gäller följande programutbud:

  • Kanalknippe A (bl.a. Rundradions kanaler),
  • Kanalknippe B (bl.a. MTV3, Nelonen, Sub),
  • Kanalknippe C (bl.a. Hero, Fox, Frii) och
  • Kanalknippe E (bl.a. Jim, TV5, Kutonen).

Parallellsändningar arrangeras i regel inte från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras. På vissa slavsändarstationer ändras frekvensen för kanalknippe A (bl.a. Yles kanaler). Ändringarna på deras täckningsområden pågår cirka en vecka.

Tidtabeller per sändarstation samt uppgifter om parallellsändningar och sändningsavbrott finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts. **Det är möjligt att de gamla antennsystemen inte uppfyller dagens krav. Då kan de bli aktuellt att uppdatera systemet eller skaffa ett helt nytt system.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. För samtalet debiteras en lokalnätsavgift.

Varför görs frekvensändringarna?

Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät använder.

Ytterligare information:

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Mer information om frekvensändringar finns på Kommunikationsverkets webbsidor.

Se också video om ändringar för det markbundna tv-nätet

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526, från utlandet +358 295 390 526

*Nyheten uppdaterad 5.10.2016 kl. 12.05: Meningen Det görs ändringar i frekvenser för det markbundna tv-nätet på huvudsändarstationen i Åbo 25-27 oktober 2016 har uppdaterats till Frekvensändringar på Åbo huvudsändarstation uppskjuts till 15-17.11.

** Nyheten uppdaterad 17.10.2016 kl. 9.20: Följande text har lagts till i stycket om invånare i egnahemshus: Det är möjligt att de gamla antennsystemen inte uppfyller dagens krav. Då kan de bli aktuellt att uppdatera systemet eller skaffa ett helt nytt system.

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print