Den pålitliga, trygga och finländska fi-domänen fyller 30 år

Publicerad 15.12.2016

På lördagen den 17 december har det gått exakt 30 år sedan Finland fick sin egen nationell fi-domän. Kommunikationsverket har beviljat fi-domännamn sedan 1997.

Finländarna har kunnat använda det nationella fi-domännamnet för 30 år. Kommunikationsverket har för sin del administrerat domännamn för närmare 20 år, då beviljande av fi-domännamn blev verkets uppgift år 1997.

En stor milstolpe är år 2003 när den första lagen om domännamn trädde i kraft. "Lagen gav större möjligheter vid val av domännamn, och Kommunikationsverket introducerade en automatisk domännamnstjänst. Samtidigt avstod Kommunikationsverket från att på förhand kontrollera ansökningar om domännamn", säger Juhani Juselius, chef för fi-domännamn. En annan stor vändpunkt var år 2006, för då kunde också privatpersoner börja ansöka om fi-domännamn.

Fi-domännamn har befäst sin ställning som en pålitlig finländsk adress på internet

För tillfället finns det redan över 400 000 registrerade fi-domännamn. "Antalet fi-domännamn har ökat betydligt genom de olika möjligheterna. År1997 hade det nämligen registrerats bara några tusen fi-domännamn", säger Juselius.

Den största förändringen i fi-domännamnens historik skedde bara för ett par månader sedan, den 5 september 2016, för då blev det möjligt för utländska företag att registrera fi-domännamn. Samtidigt blev tidigare förbjudna domännamn lediga för registrering och den internationella registry-registrarmodellen infördes även i Finland. "Det betyder att fi-domännamn och alla tjänster som hänför sig till dem, såsom registrering, förnyande, överföring, byte av registrar, uppsägning och uppdatering av uppgifterna, skaffar man från och med den 5 september 2016 hos ens egen registrar, inte längre hos Kommunikationsverket", fortsätter Juhani Juselius.

Kommunikationsverket garanterar fi-domännamnens funktion genom att övervaka registrarerna

Kommunikationsverket fortsätter att förvalta fi-domännamnsregistret som innehåller alla fi-domännamn och registrarer av fi-domännamn. Kommunikationsverket förvaltar också namntjänsten för fi-roten och ansvarar för fi-domännamnens tekniska funktion. Skyddet av varumärken och i Finland registrerade firmanamn kvarstår. Kommunikationsverket fortsätter avgöra tvister om fi-domännamn avgiftsfritt. "Kommunikationsverket garanterar domännamnsverksamhetens funktion och säkerhet bland annat genom att övervaka registrarernas verksamhet", hävdar Juselius.

Läs mer om fi-domännamn

Ytterligare information:

Chef för fi-domännamn Juhani Juselius, tfn 0295 390 492

Ämnesord: Internet , DNSSEC , Domännamn , Domännamnsregister , Domännamnssystem , EPP , Fi-rot , Namnservrar , Registrar , Nyheter

LinkedIn Print