Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper konsumenter att söka kanaler under frekvensändringarna

Publicerad 28.08.2015

Kommunikationsverket öppnar den 1 september 2015 en ny rådgivningstjänst som hjälper konsumenterna med kanalsökningen under den tiden då det görs frekvensändringar i det markbundna tv-nätet på UHF-frekvensområdet.

Telefonnumret till tjänsten är 0295 390 280. Tjänsten betjänar vardagar kl. 14.00 - 19.00.

Man ska göra en ny kanalsökning efter frekvensändringarna i det egna området. De flesta tv-apparater söker kanalerna automatiskt när man startar kanalsökningen. Vissa apparater kan kräva återställning av fabriksinställningarna före kanalsökningen. Om det dock blir problem med kanalsökningen efter frekvensändringarna i det egna området, lönar det sig att kontakta Kommunikationsverkets rådgivningstjänst.

Om det blir problem med mottagning, ska man kontakta den operatör som driver distributionsnätet. Operatörens uppgift är bland annat att undersöka problem som gäller distributionsnät, antennsystem, täckningsområden och mottagning i distributionsnätet.

Frekvensändringarna fortsätter i norra Finland mot slutet av året

Frekvensändringarna genomförs områdesvis under åren 2015–2016. Mot slutet av året görs ändringarna i norra Finland, bland annat i Kuusamo, Kajana, Sotkamo, Rovaniemi och Uleåborg. Närmare information om tidtabellerna finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras. I egnahemshus ska kanalsökningen göras efter det att frekvensändringarna i den aktuella regionen har genomförts.

Frekvensändringarna gäller endast Digitas markbundna tv-nät (s.k. antennät), men berör största delen av de finländska tv-tittarna. Ändringsarbetena gäller inte kabel-tv-, satellit-tv- eller iptv-hushåll.

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017.

Se också:

Karta över frekvensändringarna [pdf, 75 KB] (på finska).

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Markbunden tv , Nät , Nyheter

LinkedIn Print