Husbolagen måste uppgradera sina antennsystem i Uleåborgsregionen

Publicerad 16.11.2015

Frekvenser för det markbundna tv-nätet ändrades på Uleåborgs huvudsändarstation i början av november. Då ändringarna var klara började man sända program parallellt på både gamla och nya frekvenser. Parallellsändningarna upphör den 8 december 2015. Under den tiden parallellsändningarna pågår måste husbolag med centralantennsystem få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i antennsystemet för att tv-sändningarna inte avbryts då parallellsändningarna upphör.

Disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem måste omedelbart kontakta en lokal antennentreprenör, om de nya frekvenserna ännu inte blivit avstämda i antennsystemet. Om man inte gör det, kommer tv-sändningarna att avbrytas när parallellsändningarna upphör. Det beräknas finnas 500–700 fastigheter med centralantennsystem inom det område som Uleåborgs sändarstation täcker. Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

För att fastigheter med centralantennsystem har tid att få de nya frekvenserna avstämda i sina antennsystem sänder Uleåborgs huvudsändarstation både den gamla och den nya frekvensen i kanalknippena B och C samtidigt t.o.m. den 8 december. Det blir inga parallellsändningar i kanalknippe D. Det betyder att programutbudet i detta kanalknippe inte kan ses i de husbolag som inte uppgraderat antennsystemen.

Parallellsändningarna gäller följande programkanaler:

  • Kanalknippe B: MTV3, Liv, Nelonen, Sub, Estradi, MTV Max, MTV Junior, MTV Leffa
  • Kanalknippe C: FOX, Hero, Frii, Iskelmä/Harju&Pöntinen, C More First, C More Series, MTV Sport 1, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, Digiviihde.fi

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när parallellsändningarna är över.

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte minskar. Därför ändras ett stort antal sådana frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät på UHF-området använder.

Information om antennentreprenörer i regionen:

Digita Pro -verkosto

Satellit- och antennförbundet SANT ry

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00.

Ytterligare information

Chef för Fasta nät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print