Frekvensändringarna för markbunden tv börjar i slutet av juli

Publicerad 01.06.2015

I slutet av juli startar i Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet ändringar som gäller sändningsfrekvenser. Frekvensändringarna, som täcker hela landet, blir färdiga före utgången av 2016. Ändringarna görs på några områden åt gången. De börjar den sista veckan i juli i Norra Finland på sändarstationerna på Suomutunturi i Kemijärvi och Sarivaara i Salla. Husbolag med ett centralantennsystem behöver en antennentreprenör för att avstämma huvudförstärkaren i systemet. För antennsystem i villor behövs normalt inga ändringar.

I början görs frekvensändringarna i små sändarstationer i norra Finland där sändningarna måste avbrytas för den tid arbetena pågår. Detaljerad information om avbrotten ges på områdena i fråga. I augusti står sändarna i Salla, Sodankylä och Utsjoki i tur. Senare på hösten fortsätter ändringsarbetena i norra Finland på huvdsändarstationer där tv-sändningarna genomförs parallellt både med gamla och med nya frekvenser för den tiden ändringarna pågår. Digita informerar närmare om tidtabellerna på de olika regionerna. Tidtabellerna finns också på Kommunikationsverkets webbplats.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

På grund av ändringarna i frekvenser är det också nödvändigt att göra ändringar i antennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför måste disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontakta en lokal antennentreprenör i god tid innan frekvensändringarna på området börjar. I tättbebyggda områden där det finns många fastigheter med centralantennsystem är det skäl att förbereda sig för eventuella köer.

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste avstämmas efter det att frekvensändringarna på området har gjorts. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett centralantennsystem för att ändringarna kan genomföras.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter att antenninstallatören gjort ändringarna i fastighetens centralantennsystem måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagarna. De flesta mottagare söker kanalerna normalt automatiskt.

Husbolagets uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i villor?

Det behövs inte några ändringsarbeten i villor eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv- mottagarna, när Digita har gjort frekvensändringarna på området.

***

Frekvensändringarna baserar sig på det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier, som statsrådet gav till riksdagen år 2012, samt på internationella beslut. Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. För att tv-tjänsternas volym inte ska minska på grund av ett smalare frekvensområde för markbunden tv, är det nödvändigt att börja använda den effektiva DVB-T2-sändningstekniken men också att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas sändningsnät använder.

DVB-T2-tekniken används redan i VHF-kanalknippena. Användningen av den nya tekniken ökar stegvis även på UHF-området efter 2016 och programutbudet som sänds med nuvarande DVB-T-teknik minskar. Rundradions kanaler sänds parallellt både med den nuvarande och med den nya tekniken under flera års tid. Om det på ett visst område är möjligt att ta emot Rundradions HD-program som omfattas av distributionsskyldigheten, ska husbolagen se till att husbolagets antennsystem möjliggör mottagningen för invånarna.

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Nyheter

LinkedIn Print