Frekvensändringar i det markbundna tv-nätet i Joensuu mot slutet av oktober

Publicerad 28.08.2015

Det görs ändringar i frekvenser för det markbundna tv-nätet på sändarstationen i Kiihtelysvaara i Joensuu vecka 44. Frekvensändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät på UHF-frekvensområdet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att göra ändringar i antennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det att rekommendera att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör i god tid innan frekvensändringarna på området börjar.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

När frekvensändringarna görs på Kiihtelysvaara sändarstation sänds tv-sändningarna parallellt med både nya och gamla frekvenser i regel för en tid på två veckor. Digita informerar om de exakta tidpunkterna för ändring och parallellsändningarnas varaktighet i regionen.

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste avstämmas efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen.

Avstämningen av centralantennerna måste göras under den tid parallellsändningarna pågår så att tv-sändningarna kan tas emot utan avbrott. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att ändringarna kan genomföras. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en kanalsökning på tv-mottagarna. De flesta mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i villor?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i villor eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv- mottagarna, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverket hjälper konsumenter med kanalsökningen under frekvensändringarna

Kommunikationsverket öppnar den 1 september 2015 en ny rådgivningstjänst som hjälper konsumenterna med kanalsökningen under den tiden det görs frekvensändringar i det markbundna tv-nätet.

Telefonnumret till tjänsten är 0295 390 280. Tjänsten betjänar vardagar kl. 14.00 - 19.00.

Varför görs frekvensändringarna?

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät på UHF-området använder.

På Kommunikationsverkets webbplats finns en tidtabell för frekvensändringarna vecka för vecka.

Närmare information om tidtabellerna finns på Digitas webbtjänst www.taajuusmuutos.fi.

På Kommunikationsverkets MONITORi-tjänst finns också information om hur ändringarna framskrider.

Läs mer om centralantennsystem och antenner för småhus på SANT rf:s webbplats.

Föreskrifter om antenn- och centralantennsystem

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Markbunden tv , Nät , Nyheter

LinkedIn Print