Frekvensändringar i det markbunda tv-nätet i Norra Finland

Det görs ändringar i det markbundna tv-nätet i Norra Finland fr.o.m. slutet av juli. Veckorna 31–34 görs ändringar på UHF-frekvensområdet i Digitas nät på sändarstationerna i Kemijärvi, Salla, Sodankylä och Utsjoki. Arbetena fortsätter i början av september i Karigasniemi, Enontekis, Suomussalmi, Pello och Övertorneå.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att göra ändringar i antennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör i god tid innan frekvensändringarna på området börjar. Områdena ovan beräknas omfatta cirka 150 fastigheter som har ett centralantennsystem.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

När frekvensändringarna görs på huvudsändarstationerna sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och gamla frekvenser i regel för 1–4 veckor. På slavsändarstationerna ändras frekvenserna på många håll under en dag. Digita informerar närmare om ändringstiderna regionvis. Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste avstämmas efter det att den nya frekvensen eller de nya frekvenserna har tagits i användning inom området.

På huvudsändarnas täckningsområde är det möjligt att göra arbeten på avstämning av centralantenner under parallellsändningarna. Avstämningen av huvudsändarna bör vid slavsändarändringarna göras under samma dag. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att ändringarna kan genomföras. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en kanalsökning på tv-mottagarna. De flesta mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i villor?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i villor eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv- mottagarna, när frekvensändringarna på området har gjorts.


***

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas sändningsnät använder.

Närmare information om tidtabellerna för frekvensändringarna finns på Digitas webbtjänst på www.taajuusmuutos.fi och på Kommunikationsverkets webbplats. Information om hur ändringarna framskrider kommer också att finnas regionvis på MONITORi-tjänsten.

Läs mer

Om centralantennsystem och antenner för småhus på SANT ry:s webbplats (på finska).

Föreskrifter som gäller antenn- och centralantennsystem

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526


Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Kabel , Nyheter

LinkedIn Print