Frekvensändringar för det markbundna tv-nätet fortsätter på sändarstationer i norra Finland i mitten av september

Publicerad 10.09.2015

Ändringar i frekvenser för det markbundna tv-nätet görs i norra Finland på sändarstationerna i Ruka, Rovaniemi, Vuokatti, Uleåborg och Posio fr.o.m. den 15 september 2015. Under innevarande höst utförs ändringsarbetena också på sändarstationen i Kiihtelysvaara i Joensuu. Frekvensändringar som kommer att omfatta hela landet började på små sändarstationer i Lappland i slutet av juli. Dessa ändringar är redan slutförda.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att göra ändringar i antennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör i god tid innan frekvensändringarna på området börjar. Frekvensändringarna kommer att gälla drygt 1 000 fastigheter med centralantennsystem från mitten av september till slutet av året.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

När frekvensändringarna görs på huvudsändarstationerna sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och gamla frekvenser i regel för 1–4 veckor. Det blir inte några parallellsändningar i kanalknippena D (t.ex. en del av betalkanalerna) och H (t.ex. Yles kanaler) som använder DVB-T2-tekniken. På slavsändarstationerna ändras frekvenserna på många håll under en dag. Digita informerar om de exakta ändringstiderna regionvis.

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste avstämmas efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. På huvudsändarnas täckningsområde är det möjligt att göra arbeten på avstämning av centralantenner under parallellsändningarna. Avstämningen av huvudsändarna ska vid slavsändarändringarna göras under samma dag. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att ändringarna kan genomföras. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagarna. De flesta tv-mottagare och digitalboxar söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i villor?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i villor eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper konsumenter med frågor om kanalsökningen

Kommunikationsverket har öppnat en rådgivningstjänst för konsumenternas frågor om kanalsökningen. Kunderna betjänas på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00. Tjänsten hjälper med råd, om man får problem med kanalsökningen i samband med frekvensändringarna.

Varför görs frekvensändringarna?

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät på UHF-området använder.

Läs mer

På Kommunikationsverkets webbsidor finns information om frekvensändringarna i Norra Finland per vecka

Närmare information om tidtabellerna finns på Digitas webbplats www.taajuusmuutos.fi.

På Kommunikationsverkets MONITORi-tjänst finns också information om hur ändringarna framskrider.

Läs mer om centralantennsystem och antenner för småhus på SANT ry:s webbplats

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nät , Nyheter

LinkedIn Print