Frekvensändringar för det markbunda tv-nätet fortsätter i januari i Mellersta Finland

Publicerad 04.12.2015

Ändringsarbeten på sändningsfrekvenser i det markbundna tv-nätet startar på sändningsstationer i Jyväskyläregionen i slutet av januari. Arbetena pågår till slutet av februari. I februari görs frekvensändringar även i Tammela. I mars och april står sändarstationerna i Ähtäri, Pihtipudas, Kuopio, Pernå och Villmanstrand i tur. Ändringarna gäller Digitas markbundna tv-nät i UHF-frekvensområdet.

På grund av ändringarna i frekvenser är det nödvändigt att få de nya sändningsfrekvenserna avstämda i centralantennsystem i de husbolag och offentliga byggnader som tar emot tv-sändningar via ett centralantennät. Därför är det skäl att disponenter som sköter fastigheter med centralantennsystem kontaktar en lokal antennentreprenör redan nu, om antennsystemet inte har renoverats på en lång tid.

Vad ska man göra i en fastighet med centralantennsystem?

Huvudförstärkarna för alla centralantennsystem måste bli avstämda efter det att de nya frekvenserna har tagits i användning i regionen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att skaffa en ny huvudförstärkare för ett antennsystem för att avstämningen kan genomföras. Därför lönar det sig att kontrollera de gamla antennsystemens skick på förhand.

Efter det att frekvensändringarna gjorts på huvudsändarstationerna sänds tv-sändningarna parallellt både med nya och med gamla frekvenser för 1–4 veckor. Under dessa veckor måste antennentreprenörerna göra avstämningsarbetena i husbolagen. Det blir inte några parallellsändningar i kanalknippena D (t.ex. en del av betalkanalerna) och H (t.ex. Yles kanaler) som använder DVB-T2-tekniken. Parallellsändningar arrangeras i regel inte heller från slavsändarstationer, vilket betyder att avstämningsarbetena på slavsändarstationernas täckningsområden måste göras samma dag som frekvenserna ändras för att man ska kunna ta emot sändningarna. Digita informerar närmare om ändringstiderna och om de sändningsavbrott som ändringarna medför regionvis och på webbtjänsten www.taajuusmuutos.fi.

Information om lokala antennentreprenörer finns på Satellit- och antennförbundets (SANT rf:s) sida eller på Digitas sidor .

Vad ska invånare i ett enskilt husbolag göra?

Efter det att antennentreprenören gjort avstämningsarbetena i fastigheten måste invånarna i husbolaget göra en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen. De flesta tv-mottagare söker kanalerna automatiskt. Husbolagens uppgift är att informera invånarna om när kanalsökningen ska göras.

Gäller ändringarna invånare i egnahemshus?

Det behövs i allmänhet inte några ändringsarbeten i egnahemshus eller i de småhus där det inte finns ett centralantennsystem. Om antennsystemet är i skick, räcker det med en ny kanalsökning på tv-mottagaren eller digitalboxen, när frekvensändringarna på området har gjorts.

Kommunikationsverkets rådgivningstjänst hjälper tv-tittarna med kanalsökningen under frekvensändringarna på numret 0295 390 280 vardagar kl. 14.00 - 19.00.

Frekvensändringarna är nödvändiga eftersom en del av de frekvenser som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Frekvensområdet för markbunden tv blir smalare och därför är det nödvändigt att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser så att tv-tjänsternas volym inte ska minska. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas distributionsnät på UHF-området använder.

Närmare information om tidtabellerna för frekvensändringarna finns på Digitas webbtjänst på www.taajuusmuutos.fi och på Kommunikationsverkets webbplats.

Ytterligare information:

Chef för Fasta nät Suvi Juurakko-Lehikoinen, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ämnesord: Frekvenser , Television , Markbunden tv , Nyheter

LinkedIn Print