Upplev det stora idrottsåret som HD

Året 2014 är ett riktigt superår för idrotten. Under året kan man titta på sällsynt många märkvärdiga tävlingar. Särskilt idrottssändningar i HD-kvalitet ger tittarna nya dimensioner genom en skarpare och mera upplevelserik bild. Det lönar sig för de konsumenter som är intresserade av sändningskvaliteten att säkerställa att apparaterna hemma har relevanta märkningar. Märkningen "Antenna Ready HD" garanterar att hela det markbundna tv-utbudet finns att tillgå även i framtiden, när Finland i större utsträckning övergår till att använda den nya sändningstekniken som möjliggör högupplösningsprogram (HD).

HD-utbudet, som har blivit bredare redan inför de olympiska spelen, ger en bild av vad framtiden medför. Tv-bild med högupplösning är rentav fem gånger skarpare jämfört med tv-bild i baskvalitet. HD-bild är synbarligen mer realistisk, färgerna är livligare och bilden återger rörelser mycket skarpt, vilket ger en mera upplevelserik bild t.ex. i idrottsprogram i snabbt tempo och i filmer.

Samtidigt som hempubliken förbereder sig för VM i ishockey och i fotboll, rekommenderar Kommunikationsverket att konsumenterna beaktar vid sina eventuella köp av apparater att en apparat som är avsedd att användas i det markbundna nätet är i enlighet med den nya tekniken, dvs. tv-mottagaren eller digitalboxen är försedd med märkningen "Antenna Ready HD".


Endast godkända högupplösningsapparater för det markbundna nätet har rätt att använda märkningen. Märkningen "Antenna Ready HD" garanterar också att apparaten kan ta emot allt programutbud i det markbundna nätet såväl i bas- som i högupplösningskvalitet både nu och i framtiden.

HD i kabelnätet

HD-program erbjuds också konsumenter som ser på kabel-tv. För att kunna ta emot HD-program i kabel-tv-hushåll behöver man en tv-apparat eller en digitalbox med högupplösning som är försedd med märkningen "Cable Ready HD". Avgiftsbelagda HD-program i kabelnätet kan man titta på endast med en "Cable Ready HD"-apparat och ett programkort som länkas till apparaten.


Till konsumenternas hjälp

Myndigheterna och televisionsbranschen har tillsammans skapat nättjänsten kaikkitelevisiosta.fi (på finska), som vägleder konsumenterna och apparatförsäljarna i frågor som gäller tjänster och apparater. Webbplatsen berättar vilka kanaler man kan få i det markbundna tv-nätet, kabel-tv-nätet, iptv-nätet och satellit-tv-nätet hos olika operatörer och vilka apparater man behöver för att kunna se på kanalerna.

Även webbplatsen HDTVopas.fi, som branschaktörer upprätthåller, ger information om övergången till HD-bild.

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko, tfn 0295 390 446
Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Ytterligare information om HD-apparater och märkningar i kabelnätet och i det markbundna nätet: www.testatutlaitteet.fi (på finska)


Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Kabel , Nät

LinkedIn Print