HD-program för hemmaläktarna

Publicerad 04.02.2014

Inför stora medieevenemang börjar konsumenterna ofta tänka på att skaffa en ny tv-apparat med större skärm. Då lönar det sig att säkerställa att apparaten har relevanta märkningar. Märkningen "Antenna Ready HD" garanterar att konsumenten kan ta emot hela det markbundna tv-utbudet även i framtiden, när televisionssändningar i det markbundna tv-nätet stegvis övergår till ny högupplösningsteknik (HD).

Nu inför de olympiska spelen tänker många finländare skaffa en ny tv-mottagare. Markbundna tv-sändningar övergår inom de närmaste åren till en ny teknik som möjliggör sändning av program av högupplösningskvalitet, s.k. HD-program, och ett bredare utbud av program. HD ger en skarpare och mera upplevelserik bild i synnerhet i sportprogram och filmer.

Mottagningen av HD-program förutsätter att tv-mottagaren eller digitalboxen har den nya tekniken, dvs. den är försedd med märkningen "Antenna Ready HD".

Endast godkända högupplösningsapparater för det markbundna nätet har rätt att använda märkningen. "Antenna Ready HD" garanterar också att apparaten kan ta emot allt programutbud i det markbundna nätet såväl i bas- som i högupplösningskvalitet både nu och i framtiden.

Bredare utbud inför de olympiska spelen

Det är möjligt att följa de olympiska spelen i Sotji i HD-kvalitet på Yles kanaler i DNA:s markbundna tv-nät. YLE TV1 HD och YLE TV2 HD sänds fritt och okrypterat. Dessutom kan man få MTV3 HD avgiftsfritt på ett programkort. För mottagning i DNA:s markbundna nät behövs en VHF-antenn som är riktad mot DNA:s sändningsmast.

HD-program erbjuds också för konsumenter som ser på kabel-tv. Rundradions HD-kanaler sänds i sebarhetsområdet för DNA:s markbundna nät även i alla kabel-tv-nät och de kan tas emot okrypterat och avgiftsfritt. Utbudet i närområdet kan kontrolleras på det egna kabel-tv-bolagets webbplats.

För att kunna ta emot HD-program i kabel-tv-hushåll behöver man en tv-apparat eller en digitalbox med högupplösning som är försedd med märkningen "Cable Ready HD". Avgiftsbelagda HD-program i kabelnätet kan man titta på endast med en "Cable Ready HD"-apparat och ett programkort som länkas till apparaten.

Till konsumenternas hjälp

Myndigheterna och televisionsbranshcen har tillsammans skapat verktyget "Kaikki televisiosta" (www.kaikkitelevisiosta.fi ), som vägleder konsumenterna och detaljhandeln i frågor som gäller tv-tjänster och apparater. Tjänsten berättar vilka kanaler man kan få i det markbundna tv-nätet, kabel-tv-nätet, iptv-nätet och satellit-tv-nätet hos olika operatörer och vilka apparater man behöver för att kunna se på kanalerna.

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko, tfn 0295 390 446


Tv-nätoperatörerna betjänar i frågor som gäller att rikta antenner samt ger mer information om programutbudet:

Mer information om HD-utbudet:

Mer information om HD-apparater och märkningar:

Ämnesord: Frekvenser , Telefon , Antenn , Funktion , Kabel , Nyheter

LinkedIn Print