Förhandsinformation till husbolag och disponenter om frekvens- och antennändringar i det markbundna tv-nätet

Publicerad 30.09.2014

Åren 2015–2016 blir det ändringar i sändningsfrekvenser i det markbundna tv-nätet för Digitas UHF-område som förutsätter ändringar även i antennsystem för fastigheter med centralantenn. Från och med år 2017 görs en mera omfattande övergång till ny sändningsteknik och en del av de tv-frekvenser som används i dag överförs till trådlöst bredband.

Frekvensområdet på 700 MHz som används av det markbundna tv-nätet övergår till trådlöst bredband vid början av 2017. Övergången baserar sig på det kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier, som statsrådet gav till riksdagen år 2012, samt på internationella beslut. För att tv-tjänsternas volym inte ska minska på grund av ett smalare frekvensområde för markbunden tv, är det nödvändigt att börja använda den effektivare DVB-T2-sändningstekniken men också att omorganisera tv-nätens sändningsfrekvenser. Därför ändras ett stort antal de frekvenser som huvud- och slavsändarna för Digitas sändningsnät använder.

Åtgärderna i fastigheter med centralantenn

I husbolag samt i offentliga fastigheter måste man i tid förbereda sig för de åtgärder som frekvensändringarna medför, emedan det behövs en omläggning av kanalerna för huvudförstärkarna för alla centralantennsystem. I vissa fall är det möjligt att huvudförstärkaren måste förnyas för att ändringarna kan genomföras. Det lönar sig att avtala om ändringsarbeten i god tid med en lokal antennentreprenör. Samtidigt lönar det sig att låta entreprenören granska att antennsystemet är i skick och motsvarar nuvarande krav. Efter frekvensändringarna måste invånarna göra en ny kanalsökning på sina tv-mottagare.

Frekvensändringarna görs områdesvis. Arbetena inleds i norra Finland sommaren 2015 och slutförs för hela Finland före utgången av 2016. Närmare information om områdena och tidtabellen ges efter att ordningen fastställts.

Ändringen av sändningstekniken

Den nyare DVB-T2-tekniken används redan i VHF-kanalknippena. Användningen av den nya tekniken ökar stegvis även på UHF-området efter 2016 samtidigt som programutbudet som sänds med nuvarande DVB-T-teknik minskar. Rundradions kanaler och de kanaler som tjänar allmänintresset sänds parallellt både med den nuvarande och med den nya tekniken under flera års tid. Om det på ett visst område är möjligt att ta emot Rundradions HD-program som omfattas av distributionsskyldigheten, ska husbolagen se till att husbolagets antennsystem möjliggör mottagningen för invånarna.

Ytterligare information:

Chef Suvi Juurakko, tfn 0295 390 446

Projektkoordinator Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526

Centralatennsystem:
Specialsakkunnig Yrjö Hämäläinen, tfn 0295 390 443

Läs mer om centralantennsystem och antenner för småhus på SANT ry:s webbplats (på finska)


Föreskrift 65/2013 om inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader

HDTVopas.fi ger mer information om att ta emot högupplösningssändningar i det markbundna tv-nätet.

Mer information om distributionsskyldigheten av Yles HD-program

Ämnesord: Frekvenser , Television , Antenn , Nät , Nyheter

LinkedIn Print