När du köper en ny tv eller digitalbox kontrollera att den är klar för HD

Publicerad 28.11.2013

Under kommande år övergår marksänd tv småningom till ny DVB-T2-teknik som möjliggör högupplösningssändningar (s.k. HD-sändningar) samt ett större antal tv-kanaler. Den säkraste garantin för att en nyligen anskaffad tv-apparat eller digitalbox möjliggör mottagning av alla sändningar även i framtiden är märkningen "Antenna Ready HD".

Sändningar med nuvarande teknik fortsätter tills vidare, men under kommande år blir antalet program som kan tas emot med nuvarande tv-apparater allt mindre. Den nya DVB-T2-tekniken används redan i DNA:s markbundna tv-nät. För mottagning av DNA:s sändningar behövs en VHF-antenn som riktas mot DNA:s mast. För att ta emot program i Digitas markbundna tv-nät behövs en UHF-antenn.

Med en tv-apparat försedd med märkningen "Antenna Ready HD" och en kortläsare, är det möjligt att i framtiden titta på alla program i det markbundna tv-nätet både i standard- och HD-kvalitet. Om man vill titta på avgiftsbelagda kanaler, ska apparaten också vara försedd med en kortläsare som lämpar sig för betal-tv-operatörens programkort.

På motsvarande sätt är det möjligt att titta på program i HD-kvalitet, om digitalboxen är försedd med märkningen "Antenna Ready HD" och en kortläsare. Då behöver man ansluta digitalboxen till en tv-apparat som är försedd med märkningen "HD Ready" eller "Antenna Ready HD".

Den planerade övergången till den nya teknologin berör inte kabel-tv-sändningar. För att titta på HD-program i kabel-tv-nätet behövs dock en tv-apparat eller digitalbox med märkningen "Cable Ready HD", och beroende på program också en kortläsare samt kabel-tv-operatörens programkort.

Läs mer om distribution och mottagning av tv-program 

Ytterligare information om program i marksänd television finns på operatörernas webbplatser

Ytterligare information om HD-utrustningar och märkningarna på dem finns på

www.testatutlaitteet.fi (på finska)

www.hdtvopas.fi/verkko/(på finska)

Ytterligare information:

chef för radioinspektion Heidi Himmanen, tfn 0295 390 441

Ämnesord: Frekvenser , Telefon , Antenn , Nyheter

LinkedIn Print