Kommunikationsverket

Kommunikationsverket

Kommunikationsverket är ansvarigt för styrning och övervakning av kommunikationsnät och -tjänster i samarbete med aktörer i branschen. Målet är att nya tjänsteleverantörer har möjlighet att komma in på marknaden, att det finns tillräckligt med frekvenser för nya behov och att konsumenternas rättigheter inte kränks. Kommunikationsverket producerar myndighetstjänster för informationssäkerhet åt medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen.