Kommunikationsverket

Kommunikationsverket

Kommunikationsverkets uppgift är att se till att det finns tillgång till mångsidiga kommunikationstjänster och tillräckligt med radiofrekvenser för ett ökat behov. Ämbetsverket säkerställer att nya och innovativa tjänsteleverantörer har möjlighet att komma in på marknaden. Ämbetsverket övervakar också att konsumenternas rättigheter inte kränks.

Kommunikationsverket ser till att de bastjänster inom kommunikationen som lagstiftningen förutsätter finns tillgängliga överallt i Finland och att användarna känner till sina rättigheter till tjänster. Kommunikationsverket säkerställer att kommunikationsnäten utvecklas även i avlägset belägna trakter.

Teknisk styrning och övervakning samt informationssäkerhet är av central betydelse då det gäller att utveckla informationssamhället. Kommunikationsverket producerar mångsidiga myndighetstjänster för informationssäkerhet åt medborgarna, näringslivet och den offentliga förvaltningen.