Få bättre täckning för mobiltelefoner och mobilt bredband

Om täckningen på din mobil är dålig eller om det mobila bredbandet bryts eller är långsamt, kan du förbättra täckningen med en förmånlig bordsantenn eller en utomhusantenn. Anvisningar för bättre täckning finns i antennanvisningen.

 • Om mobilnätets täckning
  • Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn

   Mobilnätets täckning kan ibland förbättras med små lösningar, t.ex. en förmånlig bordsantenn kan medföra bättre kvalitet på förbindelsen. Om det inte hjälper, lönar det sig att överväga att skaffa en utomhusantenn.

   En bordsantenn och i synnerhet en utomhusantenn kan medföra mångfaldig överföringshastighet för en dåligt fungerande bredbandsanslutning eller bidra till att tjänsten kan börja fungera t.ex. inomhus där det inte alls finns GSM- eller 3G-täckning.

   På ett område där operatören lovar att tjänsten endast fungerar med en extra antenn, får mobiltelefonen nödvändigtvis inte alls någon 3G-förbindelse inomhus, och även utomhus har mobilen endast en stapel. Då kan en extra antenn vara till hjälp. På basis av erfarenheterna har man t.ex. med en utomhusantenn kunnat nå bra inomhustäckning samt en dataöverföringshastighet på flera megabit per sekund.

   Kontrollera dock först mobilnätens täckning hos operatörerna inom ditt område. Även med en effektiv riktantenn kan man öka täckningen på ett begränsat sätt. Om det ser ut att en bättre täckning av nätet finns inom flera kilometers avstånd från din användningsplats, är det bra om du kontrollerar hos operatörens kundtjänst om en extra antenn förbättrar täckningen tillräckligt.

   Täckningskartor för mobilnäten beskriver i allmänhet tjänstens funktion utomhus. Konstruktioner, såsom väggar och fönster av selektivglas, försämrar täckningen inomhus. Täckningskartorna baserar sig på kalkylmässiga modeller vilka inte alltid kan beakta alla terränghinder, t.ex. en hög klippa mellan en stuga och en basstation.

   Mobiloperatörernas täckningskartor

Vad kan jag göra om förbindelsen bryts
 • Med en mobiltelefon
  • Avbrott i samtal, långsam nätförbindelse
  • Obefintlig täckning (ingen signal)
 • Med ett 3G-modem eller en dångel
  • Avbrott i nätförbindelser, långsam nätförbindelse
  • Obefintlig täckning (ingen signal)
 • Med en 3G-router
  • Avbrott i nätförbindelser, långsam nätförbindelse
  • Obefintlig täckning (ingen signal)
 • Anvisningar för anskaffning av en bordsantenn
  • Anvisningar för anskaffning av en bordsantenn

   Operatörer och affärer som specialiserat sig på mobiltelefontillbehör och antenner säljer bordsantenner. Bordsantennerna kostar 20–40 euro. Konsultera säljaren då du väljer antenn.

   Kom ihåg att ta reda på det riktiga frekvensbandet innan du skaffar en antenn. Det kan du kontrollera hos din operatörs kundtjänst eller på en täckningskarta som finns på operatörens webbplats. En antenn kan endast fungera t.ex. på 900 MHz, 1800/1900 MHz eller 2100 MHz. Beakta att din terminalutrustning också ska stöda frekvensbandet och nättekniken i fråga.

   En annan viktig egenskap för en antenn är den förstärkning den ger i decibel. Decibeltalet anger hur mycket antennen förstärker mobilnätets signal. Förstärkningen kan variera på olika frekvensband. Bordsantenner förstärker i allmänhet 2–5 decibel (dB). Tumregeln är att 6 decibel motsvarar en dubbel sträcka; utan förstärkning skulle du alltså kunna använda tjänsten om du var på ett ställe hälften närmare basstationen.

   Kontrollera också att du kan ansluta antennen till din egen utrustning. Om uttaget inte passar ihop med antennen kan du använda olika adaptrar. Det lönar sig dock att genast köpa en kompatibel antenn, eftersom en adapter alltid försvagar signalen.

   Även en antennkabel försvagar signalen, och därför lönar det sig att använda så kort kabel som möjligt. Tumregeln är att en kabel på 10 meter med låg förlust upphäver verkan av en bordsantenn.

   Om det fortfarande förekommer avbrott i samtalen eller om dataförbindelsen fortfarande är långsam även om du använder en bordsantenn, kan du överväga att skaffa en utomhusantenn. En utomhusantenn är bra från första början, om du har problem med mobilt bredband och om det knappt går att ringa och ta emot mobilsamtal inomhus.

   Alla 3G-modem och dånglar är inte försedda med ett antennuttag. Då kan du använda en induktiv adapter för anslutningen.

 • Anvisningar för anskaffning och installation av en utomhusantenn
  • Anvisningar för anskaffning och installation av en utomhusantenn

   Anskaffning

   Operatörer och affärer som specialiserat sig på mobiltelefontillbehör och antenner säljer utomhusantenner. En utomhusantenn kostar mellan 40 och 100 euro. Konsultera säljaren då du väljer antenn.

   Kom ihåg att ta reda på det riktiga frekvensbandet innan du skaffar en antenn. Det kan du kontrollera hos din operatörs kundtjänst eller på en täckningskarta som finns på operatörens webbplats. De flesta utomhusantenner fungerar på många olika frekvensband men på marknaden finns även antenner som är avsedda att användas på ett visst frekvensband. Beakta att din terminalutrustning också ska stöda frekvensbandet och nättekniken i fråga.

   En annan viktig egenskap för en antenn är den förstärkning den ger i decibel. Decibeltalet anger hur mycket antennen förstärker mobilnätets signal. Förstärkningen kan variera på olika frekvensband. Riktantenner som installeras utomhus förstärker i allmänhet 7–15 dB. Ju större decibeltal, desto bättre förstärkning.

   Kontrollera också att du kan ansluta antennen till din egen utrustning. Om uttaget inte passar ihop med antennen kan du använda olika adaptrar. Det lönar sig dock att genast köpa en kompatibel antenn, eftersom en adapter alltid försvagar signalen.

   Även en antennkabel försvagar signalen, och därför lönar det sig att använda så kort kabel som möjligt med så låg förlust som möjligt. Tumregeln är att kablarnas sammanlagda längd inte får vara mer än 15–20 meter.

   Om du tänker använda telefonen eller bredbandet på vintern, lönar det sig att skaffa en inkapslad riktantenn. De fungerar bättre på vintern, emedan snö och is inte fastnar på dem på samma sätt som på Yagiantenner ("krattor").

Anvisningarna finns också i pdf-format:

Anvisningar för bättre mobiltelefontäckning och bättre funktion av det mobila bredbandet [pdf, 82 KB]

Ämnesord: Internet , Telefon , Antenn , Bredband , Mobiltelefoner , Täckning , Anvisningar

Uppdaterad 31.03.2016

LinkedIn Print