Mobilnätets täckning

Telefon- och internetförbindelsernas funktion i mobilnäten varierar enligt nätets täckning. Du kan kontrollera täckningen med hjälp av din operatörs täckningskarta (information på finska). Vid behov kan täckningen förbättras med antenner.

GSM-mobilnätet täcker praktiskt taget nästan hela Finland och 3G-mobilnätets täckning är mycket bred. 4G-nätens täckningsområde utökas ständigt från täta bostadsområden till andra områden.

Faktorer som påverkar täckningen

Variationer och luckor i täckningsområdet är egenskaper som hänför sig till mobilnätens uppbyggnad. Täckningen kan variera i samma användningsläge i olika tider av dygnet och året, till och med under ett enskilt samtal eller en enskild internetförbindelse.

Täckningen beror på användarens läge i förhållande till den närmaste basstationen. Vanligtvis är signalen mellan basstationen och terminalutrustningen stark i närheten av basstationen. Signalen försvagas då avståndet blir större. Utöver avståndet försvagas signalen av byggnaderna, vegetationen och höjdskillnaderna mellan basstationen och terminalutrustningen samt till och med vädret i området. Då användaren rör sig under förbindelsen ändras också nätets täckning vilket kan påverka förbindelsen.

Guide om mobilnätens täckning inomhus [pdf, 742 KB]

Täckningskartor

Mobilnätets täckning varierar beroende på användarens läge. Täckningen beror på basstationernas placering och täthet i området. Du kan kontrollera täckningen med hjälp av din operatörs täckningskarta (information på finska).

DNA, Täckning (på finska)
Elisa, Täckning (på finska)
Sonera, Täckning (på finska)

Täckningen kan dock vara dålig också i ett sådant område som är markerat på kartan om signalen mellan terminalutrustningen och basstationen är svag. Signalen försvagas av t.ex. byggnader, vegetation och till och med väderförhållanden.

Nätoperatörerna är inte skyldiga att bygga sammanhängande täckningsområden för mobilnäten men kunderna kan kontakta sina operatörer och be om förbättring av täckningen.

Att förbättra täckningen

Om signalen är svag och täckningen följaktligen bryts eller fungerar långsamt kan du förbättra täckningen med en förmånlig bordsantenn eller en utomhusantenn. Anvisningar för användning av antenner finns i Kommunikationsverkets anvisning.

Anvisningar för bättre täckning

Då täckningen försvinner

Då täckningen tillfälligt försvinner i nätets normala täckningsområde beror det vanligtvis på störningar i nätet. Operatörerna informerar om störningar på sina webbplatser. Orsaken kan också vara ändringsarbeten i nätet om basstationernas placeringar eller signaler har ändrats. I sådana fall också ger din operatör ytterligare information.

Störningar i nät .

Alla har rätt till en telefon- och bredbandsförbindelse

I Finland har alla rätt att få en klanderfritt fungerande telefon- och internetförbindelse till sin permanenta bostad eller till sitt företags verksamhetsställe.

Mer information finns på sidan Rätt till ett telefon- och bredbandsabonnemang.


Ämnesord: Internet , Telefon , Mobiltelefon , Nät , Täckning

Uppdaterad 22.01.2018

LinkedIn Print