Alla har rätt till bredband på 2 Mbit/s

Var och en har rätt att få ett bredbandsabonnemang med en hastighet på minst 2 Mbit/s till ett rimligt pris till sitt hem eller till sitt företags verksamhetsställe. Det finns en bra tillgång till bredbandsabonnemang i största delen av landet. Kommunikationsverket har utsett en leverantör av samhällsomfattande tjänster i de områden där marknadskrafter inte tillhandahåller bredbandsabonnemang. Leverantören av samhällsomfattande tjänster är vid behov skyldig att se till att kunden får ett fungerande abonnemang.

Ett bredbandsabonnemang kan genomföras antingen med fast teknik (t.ex. ADSL, kabel eller optisk fiber) eller med hjälp av ett mobilnät (3G eller 4G). Nedströmshastighet, dvs. hastigheten för inkommande trafik (anger hur snabbt webbsidorna och innehållet på sidorna laddas ned), måste vara minst 2 Mbit/s, men kan variera något. Den genomsnittliga hastigheten ska vara:

  • 1,5 Mbit/s under en mätperiod på 24 timmar och
  • 1 Mbit/s under vilken som helst mätperiod på 4 timmar.

Rätten till bredband förverkligas när abonnemanget fungerar på minst ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Detta kan förutsätta att användaren förbättrar det mobila bredbandets funktion med en extra antenn som installeras på taket för att användas i kombination med en mobilrouter eller dångel. Mer information om att få bättre täckning finns i antennanvisningen. Du kan också vända dig till din operatör för råd.

Om det är svårt för dig att få ett fungerande bredbandsabonnemang, gör så här:

  • Bekanta dig först med Kommunikationsverkets anvisningar om att få bättre täckning och vänd dig till din operatör för råd vid behov.
  • Oftast får man ett tillräckligt bra bredbandsabonnemang med en rätt riktad utomhusantenn i kombination med en mobilrouter.
  • Om försöken att få bättre täckning inte hjälper, kontakta Kommunikationsverket.
  • Kontakta Kommunikationsverket också, om operatören säger att det inte är möjligt att få ett fungerande abonnemang till din adress, inte ens med hjälp av en extra antenn, eller om du inte får råd av operatören.

Kontrollera i sökmotorn om det finns en leverantör av samhällsomfattande tjänster för bredbandstjänster i ditt postnummerområde.

Beslut om samhällsomfattande tjänster


Ämnesord: Internet , Bredband , Samhällsomfattande tjänster

Uppdaterad 11.10.2016

LinkedIn Print