Numrering i telefonnätet

Kommunikationsverket tilldelar teleföretagen de telefonnummer, koder och prefix som de behöver. På så sätt får alla teleföretag en rättvis tillgång till numren. Samtidigt garanteras att det finns en tillräcklig mängd telefonnummer som dessutom är harmoniserade.

Ämnesord: Telefon , Numrering , Televerksamhet

Uppdaterad 14.12.2016

LinkedIn Print