Internet & telefoni

Internet & telefoni

Kommunikationsverket ingriper modigt i upptäckta konkurrensproblem på marknaden vilket möjliggör att nya och innovativa tjänsteleverantörer har tillträde till marknaden. Konsumenterna ser detta som mångsidiga, högklassiga och förmånliga telefoni- och bredbandstjänster.

Kommunikationsverket övervakar att varje finländare har rätt att få vissa grundläggande kommunikationstjänster, dvs. samhällsomfattande tjänster, till sitt hem oberoende av boningsort. Kommunikationsverket övervakar också att kommunikationsnäten och -tjänsterna fungerar tekniskt samt främjar utbudet av mångsidiga internetförbindelser. Dessutom beviljar ämbetsverket teleföretagen de nummer, koder och prefix som de behöver.