Kommunikationsverket – Trygg och smidig kommunikation

Kommunikationsverket är en modig övervakare och främjare av kommunikationsmarknaden och -tjänsterna. Kommunikationsverket ser till att alla i Finland har tillgång till mångsidiga, välfungerande och trygga kommunikationsförbindelser.

Läs mer

MONITORi - din guide till världen av kommunikationstjänster

MONITORi är en tjänst som baserar sig på geografisk information och erbjuder information om utbudet och funktionen av internet, telefon, post, tv och radio.

Läs mer

Kommunikationsverket – Trygg och smidig kommunikation

Kommunikationsverket är en modig övervakare och främjare av kommunikationsmarknaden och -tjänsterna. Kommunikationsverket ser till att alla i Finland har tillgång till mångsidiga, välfungerande och trygga kommunikationsförbindelser.

Läs mer

Skaffa fi-domännamn från din egen registrar

I den nya registry-registrarmodellen får du fi-domännamn och alla relaterade tjänster från din egen registrar. Nu kan vem som helst var som helst i världen registrera domännamn under toppdomänen fi.

Läs mer

Aktuellt på Kommunikationsverket

MONITORi - Kommunikationstjänster på kartan

MONITORi erbjuder information bl.a. om tillgång till tv, radio och bredbandsabonnemang på olika områden samt om posttjänster och bredbandsprojekt. I tjänsten publiceras också allvarliga och mycket allvarliga störningar i telefon-, bredbands-, tv- och radioförbindelser som teleoperatörerna har anmält till Kommunikationsverket.

Sök föreskrifter, beslut, anvisningar, rekommendationer och utredningar

Du kan söka föreskrifter, beslut och andra styrnings- och övervakningsdokument med ett fritt sökord och ytterligare begränsa din sökning på sökresultatssidan. Du kan också söka alla sidor relaterade till dokumenten genom att bara klicka på knappen SÖK.

Överföringshastighet på fasta bredbandsabonnemang och annan statistik


Spara figurens uppgifter som CSV-fil

Bastjänster inom kommunikation för alla

Länkarna nedan innehåller information om de minimirättigheter som användare av kommunikationstjänster har.

Nyttan för användarna

Kommunikationsverkets verksamhet som främjare av kommunikationsmarknaden och -tjänster är till nytta för användare av tjänsterna.