Trådlösa kameror, videolänkar och mikrofoner

En trådlös kamera är ofta en videokamera och radiosändare avsedd för professionellt bruk. I dag används åtminstone en trådlös kamera vid nästan alla televiserade evenemang för allmänheten. Med en videolänk avses ofta en enkelriktad trådlös förbindelse som används för att sända televisionsbilden till exempel från evenemangsstället till sändningsstudion. En trådlös mikrofon, dvs. en radiomikrofon, är en apparat som överför tal och musik trådlöst. Trådlösa mikrofoner som hålls i handen eller fästs på kläderna samt öronmonitorer är exempel på radiomikrofoner.

Trådlösa kameror och videolänkar

Följande frekvensband har anvisats för användningen av trådlösa kameror och videolänkar:

FREKVENSBAND ANVÄNDNING
2315–2400 MHz Tillståndspliktigt och för sambruk avsett frekvensband. Den som använder en kamera eller en länk kan använda vilken frekvens som helst på bandet men användaren ska koordinera frekvensanvändningen med de andra kamera- och länkanvändarna. Radiotillstånden för detta band är ofta långvariga tillstånd på flera år.
2200–2290 MHz

För evenemangsverksamhet avsett frekvensband som har anvisats för trådlösa kameror och videolänkar. Radiotillstånd för frekvensbandet beviljas från fall till fall. Tillståndet är i kraft endast under evenemanget i fråga.


Ansök om radiotillstånd

Trådlösa mikrofoner (dvs. radiomikrofoner)

Följande frekvensband har anvisats för användningen av radiomikrofoner:

174–230 MHz (TV-VHF) Användningen befriad från kravet på tillstånd fr.o.m. 1.1.2017
470–694 MHz (TV-UHF) Användningen befriad från kravet på tillstånd fr.o.m. 1.1.2017
823–832 MHz (UHF) Användningen befriad från kravet på tillstånd
863–865 MHz (UHF) Användningen befriad från kravet på tillstånd
1785–1804,8 MHz (UHF) Användningen befriad från kravet på tillstånd

Mikrofonanvändningen inom frekvensområdena 790–822 MHz och 854–862 MHz (UHF) har upphört 31.12.2013. Mikrofonanvändningen inom frekvensområdet 694–789 MHz (UHF) har upphört 31.12.2016.

Användningen av mikrofoner som är befriade från kravet på tillstånd inom frekvensområdena 174–230 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz och 1785-1804,8 MHz

En mikrofon behöver inget tillstånd om den fungerar på frekvenser som är befriade från kravet på tillstånd. Användaren av mikrofonen får välja funktionsfrekvensen men frekvensen måste finnas mellan 174–230 MHz, 470–694 MHz, 823–832 MHz, 863–865 MHz eller 1785-1804,8 MHz. Användaren kan inte välja andra frekvenser.


Frekvenserna och de tekniska parametrarna för radiomikrofoner som befriats från kravet på radiotillstånd finns också i 19 § i Kommunikationsverkets föreskrift 15. Dessutom finns det radiomikrofoner som är befriade från kravet på tillstånd och kan användas på frekvenserna enligt föreskriftens 6 § (DECT-apparat) samt på frekvensområdet 2,4 GHz enligt föreskriftens 10 § (icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd) och 13 § (utrustningar för bredbandig dataöverföring). Radiomikrofoner som är befriade från kravet på tillstånd får endast fungera på de samfrekvenser som nämns i föreskrift 15.


Kommunikationsverkets föreskrift 15 om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem


Frekvensområdena 174–230 MHz och 470–694 MHz har i första hand anvisats för televisionsverksamhet och i andra hand för radiomikrofoner, vilket betyder att användningen av mikrofoner inte får orsaka störningar för tv-mottagningen. Inom dessa frekvensområden är den frekvens som lämpar sig för att användas för mikrofoner beroende av användningsorten. En lämplig mikrofonfrekvens kan sökas med hjälp av Kommunikationsverkets söktjänst som för en vald plats visar de frekvenser som inte behövs för televisionsverksamheten.

Sökning av mikrofonfrekvenser


Söktjänsten är en kartbaserad tjänst. Tillämpningen visar de frekvenser som är tillgängliga för mikrofoner på en vald plats. Det kan gälla en enskild mikrofons mittfrekvens som inte längre behövs för televisionsverksamheten eller den lägsta och högsta mittfrekvensen inom ett ledigt frekvensområde både på TV-VHF- och på TV-UHF-banden.


Se även:
Kommunikationsverkets föreskrifter
Anläggningarnas överensstämmelse med krav


Ämnesord: Frekvenser , Tillstånd

Uppdaterad 21.03.2017

LinkedIn Print