Tillståndspliktiga samtrafikkanaler för näringslivet inom hela Finland

Användningen av radiosändare på samtrafikkanalerna kräver ett radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljar. Kanalerna är avsedda endast för kommunikation i samband med utövande av yrke, näring eller affärsverksamhet. Rätt till kanalerna beviljas för bruk i hela Finland. Radiosändare som används måste överensstämma med krav.

PMR-samtrafikkanaler per frekvensområde (tx=rx):

80 MHZ 150 MHZ 160 MHZ 410 MHZ 450 MHZ
Jakt och övrigt fritidsbruk område 2 (5 W ERP) område 3 (5 W ERP) område 4 (5 W ERP) område 5 (5 W ERP)
12 kanaler 8 kanaler 4 kanaler 9 kanaler
154,50625 MHz 147,100 MHz 407,525 MHz 443,125 MHz
154,51875 " 152,050 " 407,575 " 443,500 "
154,53125 " 152,100 " 408,375 " 443,550 "
154,54375 " 160,250 " 408,400 " 443,800 "
154,55625 " 160,275 " 445,200 "
154,56875 " 160,300 " 445,675 "
154,58125 " 170,425 " 458,250 "
154,59375 " 170,450 " 458,850 "
154,60625 " 458,900 "
154,61875 "
154,63125 "
154,64375 "
  • Tillstånd beviljas för alla kanaler områdesvis (område 2, 3, 4 eller 5)
  • Kanalerna är samtrafikkanaler som får användas enbart för överföring av tal
  • Kanalerna får användas enbart i mobila radiotelefoner
  • Den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 5 W (ERP)
  • Inom frekvensområdet 150 MHz (område 2) är kanalbredden 12,5 kHz, inom övriga frekvensområden 25 kHz

DMR-samtrafikkanaler per frekvensområde (tx=rx):

150 MHZ 450 MHZ
område 2d (5 W ERP) område 5d (5 W ERP)
8 kanaler 8 kanaler

154,65625 MHz

447,00625 MHz
154,68125 " 447,05625 "
154,71875 " 447,08125 "
154,76875 " 447,15625 "
154,79375 " 447,18125 "
154,81875 " 447,20625 "
154,85625 " 447,23125 "
154,89375 " 447,28125 "
  • Tillstånd beviljas för områdets alla åtta kanaler områdesvis (2d eller 5d)
  • Kanalerna får användas enbart i digitala mobila radiotelefoner
  • Den högsta tillåtna strålningseffekten för radiotelefoner som fungerar på kanalerna är 5 W (ERP)
  • Kanalbredden är 12,5 kHz

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation

Uppdaterad 29.05.2018

LinkedIn Print