Med frekvensavgiften styrs användningen av frekvenser

Kommunikationsverket tar ut en frekvensavgift för de radiotillstånd och frekvensreserveringar som beviljas. Frekvensavgiften effektiverar användningen av frekvenser. Genom att prissätta frekvensbanden på olika sätt kan man styra över användningen av radiosändare på frekvenser där belastningen är mindre.

Frekvensavgiftens storlek baserar sig på frekvensernas

  • tillgänglighet
  • användbarhet
  • antal.

En frekvensavgift tas ut också för frekvensreserveringar.

För kortvariga radiotillstånd tas frekvensavgiften ut enligt användningstid. Beloppet utgör dock minst 25 procent av den årliga frekvensavgiften och alltid minst 18 euro.


Beräkningsformler och koefficienter för frekvensavgift

Frekvensavgiften kan anges i formatet
Avgift = K1 · Kasuk · K6b · B0 · S · P, där

K1 är frekvensbandskoefficient [pdf, 31 KB],
Kasuk är invånarantalskoefficient [pdf, 18 KB],
K6b är systemkoefficient [pdf, 26 KB],
B0 är relativ bandbredd [pdf, 38 KB],
S är grundavgiftskoefficient [pdf, 146 KB] och
P är grundavgift [pdf, 11 KB].

I tabellen [pdf, 35 KB] visas koefficienter som tillämpas på olika radioanläggningsgrupper. Alla koefficienter tillämpas inte på alla radioanläggningsgrupper.

Vid beräkning av frekvensavgiften för ett fartygs och ett luftfarkosts radiostation och en bärbar radiosändare för luftfart används inte den ovan stående allmänna formeln utan en trafikslagskoefficient Kslag [pdf, 22 KB] tillämpas.

Ämnesord: Frekvenser , Anvisningar , Föreskrifter , Tillstånd

Uppdaterad 31.05.2016

LinkedIn Print