Båtförares radioexamina och behörighetsbevis

Ett fartygs radiooperatör ska inneha ett sådant behörighetsbevis (certifikat) som berättigar till att använda fartygets radiostation. Kommunikationsverket beviljar certifikatet på basis av en godkänd behörighetsexamen. Det finns två slags certifikat.

Kusttrafikcertifikat

Oceantrafikcertifikat

Kusttrafikcertifikat

Användning av maritima VHF-frekvenser förutsätter kusttrafikcertifikat (s.k. SRC-certifikat).

OBS! Före införande av SRC-certifikatet beviljades begränsade radiotelefonistcertifikat (endast VHF). Detta behörighetsbevis gäller fortfarande och det berättigar också till användningen av maritima VHF-frekvenser. Beviljandet av dessa certifikat upphördes i slutet av år 1998. Om certifikatet försvinner eller förstörs är det möjligt att bevilja ett motsvarande certifikat.

Radioexamen för kusttrafikcertifikat

Tyngdpunkten i examen läggs på förfaringssätt av nöd-, il- och varningstrafiken samt på frågor som gäller användningen av maritima VHF-kanaler.Examenstillfället varar från tre till fyra timmar och har följande struktur:

 1. genomgång av de centrala punkterna (allmän kort diskussion och frågor tillåtna)
 2. skriftligt prov (tid att skriva högst 1 timme 15 minuter)
 3. genomgång av de rätta svaren (ca 10 minuter)

Tag med till examenstillfället:

 • skrivredskap (kulspetspenna och blyertspenna)
 • ett passfoto (fotot får inte vara äldre än ett år och det ska vara utan anteckningar eller tidigare stämplar)
 • fotoförsett identitetsbevis varav framgår personbeteckningen

Examensmaterial

Examensmaterial är Kommunikationsverkets publikation Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat [pdf, 2 MB]. Tills vidare finns handboken inte som trycksak. I examenstillfället får användas som hjälp endast det material som examensmottagaren delar ut. Materialet består av bilagorna 1, 2 och 4 i handboken. Dessutom omfattar materialet kartbilder av nödradionätet och säkerhetsradionätet jämte kanaler.OBS! Det finns skäl att att läsa handboken noggrant så det inte går för mycket tid till att söka i det utdelade materialet.OBS! Följande uppgifter ska anges vid beställning:

 • Antal och språk (finska eller svenska)
 • Beställarens namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-post

Följande avgifter tas ut för kusttrafikcertifikatet och radioexamen för kustradiocertifikatet:

 • Examensavgift 45,40 € / examenstillfälle
 • Certifikatavgift 43,75 €

Examensorter och anmälan

Radioexamen för kusttrafikcertifikat ordnas på de orter som nämns nedan. Man ska på förhand anmäla sig till examen. Anmälan görs till den som är examensansvarig på orten. Kommunikationsverket ger information om möjligheter att avlägga examen på andra orter.

Björneborg/Raumo

Marko Löytökorpi
tfn +358 40 5853 720
e-post: radiotutkinto.rauma(at)gmail.com

Jarmo Teränen
tfn +358 44 9869601
e-post: malspiikk@gmail.com


Helsingfors

Examina hålls på tisdagarna och börjar kl. 16:00.

Kommunikationsverket Gumtäkt
tel. 0295 390 242
Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors

October: 2.10
November: 6.11
December: 4.12 / 18.12


Jakobstad/Karleby/Vasa

Christer Eklund
tfn +358 50 586 0869
e-post: c.eklund(at)hotmail.com


Jyväskylä

Jarno Savonen
tfn +358 44 5995 973
e-post: jarno.savonen(at)nic.fi

Kotka

Päivi Pasanen
tfn +358 40 7766551
e-post: paivi.pasanen(at)helsinki.fi

Henri Westerberg
tfn +358 45 613 2211
e-post: radiotutkinto.kotka(at)gmail.com

Mariehamn

Stephan Remmer
tfn +358 40 583 6730
e-post. remmer(at)homeport.ax

Tammerfors

Kalle Antniemi
tfn +358 400 358 511
e-post: antniemi(at)gmail.com

Uleåborg

Jarmo Pitkänen
tfn +358 50 578 0578
e-post: japitkan60(at)gmail.com

Åbo

Ari Virrankoski
tfn +358 44 051 1278
e-post: ari.virrankoski(at)gmail.com

Robert Stolpe
tfn +358 44 739 7262
e-post: robert.stolpe(at)axell.fi


OBS! Examen i Åbo på onsdagen den 21.11. kl 17:00

Plats: Sjöfartsläroverket Aboa Mare, Hertig Johans parkgata 21 (Aurica Business Center)

Insamling: Framför huvudentrén kl 16:50

Anmälning: Senast samma veckas måndag med e-post: src.turku(at)gmail.com

Andra examina: Enligt avtal

Förfrågningar: Robert Stolpe eller Ari Virrankoski.

SAIMENOMRÅDET

Kuopio/Joensuu

Markus Mättö
tfn +358 50 5727917
e-post: markus.matto73(at)gmail.com

S:t Michel/Nyslott/Villmanstrand

Osmo Malmi
tfn +358 44 532 4312
e-post: osmo.malmi(at)kymp.net

Material:

Handbok i VHF-radiokommunikation för radiooperatör med kusttrafikcertifikat [pdf, 2 MB]

Modellprov for Kustrafikcertifikat [pdf, 597 KB]

Oceantrafikcertifikat

Användningen av maritima MF- och HF-frekvenser förutsätter oceantrafikcertifikat (s.k. LRC-certifikat) OBS! Före införande av LRC-certifikatet beviljades begränsade radiotelefonistcertifikat (s.k. SSB-certifikat). Detta behörighetscertifikat gäller fortfarande och det berättigar också till användningen av MF/HF- och VHF-frekvenser. Dessa certifikat beviljas inte längre. Om certifikatet försvinner eller förstörs är det möjligt att bevilja ett motsvarande certifikat.

Radioexamen för oceantrafikcertifikat

Tyngdpunkten i examen läggs på förfaringssätt av nöd-, il- och varningstrafiken, på frågor som gäller användningen av maritima MF/HF-frekvenser samt på verksamhet med en utländsk kustradiostation.Man ska avtala om radioexamen för oceantrafikcertifikat på förhand.

Följande avgifter tas ut för oceantrafikexamen och -certifikat:

 • Examensavgift 67,30 € / examenstillfälle
 • Certifikatavgift 43,75 €

Examina tas emot på följande orter:

Helsingfors

Kommunikationsverket
tfn +358 295 390 242
Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors


Kotka

Päivi Pasanen
tfn +358 40 7766551
e-post: paivi.pasanen(at)helsinki.fi

Henri Westerberg
tfn +358 50 5755229
e-post: henri.westerberg(at)ekami.fi

Mariehamn

Kommunikationsverket, tfn. +358 295390437, efter tjänstetiden 040 5100374

Raumo

Marko Löytökorpi
tfn +358 40 5853 720
e-post: radiotutkinto.rauma@gmail.com

Jarmo Teränen
tfn +358 44 9869601
e-post: malspiikk@gmail.com

Åbo

Ari Virrankoski
tfn +358 44 051 1278
e-post: ari.virrankoski(at)gmail.com

Examensmaterial

Kursmaterial är Kommunikationsverkets publikation Handbok i radiotrafik för radiooperatör med oceantrafikcertifikat. Förfrågningar Ari Caselius, tfn +358 295 390 437.

Ämnesord: Frekvenser , Certifikat , Undersökningar

Uppdaterad 01.10.2018

LinkedIn Print