Kommunikationsverket beviljar radiotillstånd

Många radioanläggningar är tillståndspliktiga. För att använda dem behövs ett radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljar. Ett radiotillstånd säkerställer en fungerande radiokommunikation.

För att inneha och använda en radiosändare behöver du alltid ett radiotillstånd om anläggningen inte särskilt har befriats från kravet på tillstånd.

Utgående från radiotillstånd bedömer Kommunikationsverket antalet frekvensanvändare och utvecklingen av efterfrågan på frekvenser. Utgående från de radiotillstånd som har beviljats kontaktar Kommunikationsverket direkt användarna av radioanläggningar i ärenden som gäller begränsning av användningen eller övriga ändringar.

Våra tjänster

Du hittar blanketterna för ansökan om tillstånd under Våra tjänster. Där kan du också se på dina uppgifter om radiotillstånd, anmäla ändringar i radiotillståndet eller kunduppgifterna samt säga upp ditt radiotillstånd.

Gå till sidan genom via länken nedan

Våra tjänster, radiotillstånd

Fyll i ansökan om radiotillstånd omsorgsfullt. Fel eller bristfälliga uppgifter i ansökan fördröjer behandlingen och kan leda till att ansökan förkastas. Vid behov anteckna i ansökan namnet på den person som sköter tillståndsärendet samt personens telefonnummer under tjänstetid.

Förnyande av radiotillstånd

Ett radiotillstånd är i kraft en viss tid men Kommunikationsverket förnyar tillstånden automatiskt utan separat ansökan, om samtycke till det har givits. Ämbetsverket sänder på förhand ett meddelande om att tillståndet förnyas så att du har möjlighet att säga upp tillståndet eller göra ändringar innan fakturan förfaller till betalning.

Uppsägning av radiotillstånd

Säg upp ett tillstånd du inte behöver så snabbt som möjligt. Om du säger upp tillståndet innan en ny betalningsperiod börjar (före fakturans förfallodag), behöver den nya avgiften inte betalas. Om du säger upp tillståndet under en betalningsperiod tas avgiften ut för hela perioden. En betald avgift eller del av den returneras inte.

Se också:

Tillståndspliktiga radioanläggningar

Anläggningar befriade från kravet på tillstånd

Ämnesord: Frekvenser , Kundtjänst , Tillstånd

Uppdaterad 18.04.2016

LinkedIn Print