Förebyggande och utredning av radiostörningar

Kommunikationsverket reder ut störningar i radiotrafiken och undersöker störningar som radiostationer med hög effekt förorsakar elapparater.

Vid utredningarna prioriteras störningar i

 • nöd- och säkerhetskommunikation samt radionät för myndigheter
 • stamförbindelser för tele- och mobilnätet
 • programöverföringsförbindelser för masskommunikation
 • radionät för energiförsörjning och kommunalteknik.

Anvisning för utredning av störningar

Vid störningar är det bra att komma ihåg:

 • Försök att reda ut eventuella tekniska fel som kan förorsaka störningar. Radiosystem är sårbara och känsliga för yttre, ofta oförutsedda störningar. Ofta beror störningen ändå på ett fel i systemet eller mottagarapparaten eller på någon annan teknisk brist.
 • Kontrollera också att antennkablarna och -kopplingarna är i skick.
 • Testa med eventuella reservapparater om felet är i själva utrustningen
 • Ta reda på om grannarna eller andra i den närmaste omgivningen också har motsvarande störningar, t.ex. vid mottagning av radio- och tv-program. Om de inte har problem är det sannolikt att en apparat i ditt eget hushåll orsakar störningen.

En effektiv utomhusantenn hindrar störningar

För att ta emot radio- och tv-program utan störningar behövs en effektiv utomhusantenn. Om bolaget har en centralantenn ska televisions- eller radiomottagaren alltid kopplas till centralantennätet.

Då rundradiosändarnas täckningsområde planeras utgår man från att utomhusantenn används för mottagning av program. Utanför täckningsområdet kan störningsfria televisions- och radiosändningar inte garanteras.

Blankett för anmälan om störning

Kommunikationsverket tar emot anmälningar om radiostörningar helst på en blankett:

Anmälan om radiostörningar

Anmälan ska innehålla

 • anmälarens kontaktuppgifter
 • hur störningen yppar sig
 • plats eller område där störningen förekommer.

Kommunikationsverket tar också emot anmälningar per telefon på numret 0295390241.


Ämnesord: Frekvenser , Fel och störningar , Anvisningar

Uppdaterad 26.06.2015

LinkedIn Print