Frekvensallokeringstabellen

Med planering av frekvensanvändningen strävar man efter att säkerställa att det finns tillräckligt med användbara och så störningsfria radiofrekvenser som möjligt att anvisa alla radiosystem. Användningen av radiofrekvenserna för olika trafikslag framgår av frekvensallokeringstabellen.

Kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 och dess bilaga, frekvensallokeringstabellen (9 kHz - 400 GHz), har förnyats den 3 januari 2018.

Tilläggsuppgifter om radiofrekvensföreskriften och dess bilaga (frekvensallokeringstabellen)

Radiofrekvensföreskrift 4

Frekvensallokeringstabellen [pdf, 664 KB]

Ämnesord: Frekvenser , Föreskrifter , Tillstånd

Uppdaterad 18.01.2018

LinkedIn Print