Frekvensallokeringstabellen

Med planering av frekvensanvändningen strävar man efter att säkerställa att det finns tillräckligt med användbara och så störningsfria radiofrekvenser som möjligt att anvisa alla radiosystem. Användningen av radiofrekvenserna för olika trafikslag framgår av frekvensallokeringstabellen.

Kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 och dess bilaga, frekvensallokeringstabellen (9 kHz - 400 GHz), har förnyats den 12 juni 2017.

Tilläggsuppgifter om radiofrekvensföreskriften och dess bilaga (frekvensallokeringstabellen)

Radiofrekvensföreskrift 4

Frekvensallokeringstabellen [pdf, 657 KB]

Ämnesord: Frekvenser , Föreskrifter , Tillstånd

Uppdaterad 13.06.2017

LinkedIn Print