Radiofrekvenser

Kommunikationsverket styr användningen av radiofrekvenser i Finland. Med planering av användningen strävar man efter att säkerställa att det finns tillräckligt med användbara och så störningsfria radiofrekvenser som möjligt att anvisa alla radiosystem.

Kommunikationsverket styr användningen av frekvenser med radiotillstånd. Alla radiosändare som inte separat har befriats från kravet på tillstånd behöver ett radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljar.

Aktuellt – Frekvenser