Fi-domännamnssökning

Kontrollera om det fi-domännamn du önskar är ledigt för registrering. Eventuellt vill du också veta vem som är användare av ett reserverat domännamn. Med sökfunktionen hittar du svaret på båda frågorna.

Sök lediga fi-domännamn med sökfunktionen nedan. Skriv domännamnet utan prefixet www och kontrollera att det endast omfattar tillåtna tecken.

.fi

Är domännamnet ledigt eller reserverat?

Om du funderar på om ett visst fi-domännamn är ledigt eller reserverat, använd sökfunktionen ovan för att få ett svar på fi-domännamnets status. Domännamnets status kan också ge närmare information om domännamnets funktion. Av ett reserverat domännamns uppgifter framgår också tidpunkten för när domännamnet blir ledigt att sökas, om inte den nuvarande användaren förnyar domännamnets giltighet.

Innan du reserverar ett ledigt domännamn kom ihåg att bekanta dig med lagens förutsättningar. Domännamnet reserveras via en registrar.

Domännamnets status

STATUS BETYDELSE
ledigt Ledigt för registrering.
REGISTRErat Reserverat. Blir ledigt för registrering en månad efter att giltighetstiden har upphört (skyddstiden) ifall domännamnet inte förnyas.
tillfälligt avlägsnat från fi-roten Tillfälligt avlägsnats från domännamnsregistret och fi-roten genom Kommunikationsverkets beslut. Kan inte registreras.
överföring förhindrad Reserverat. Överföring till en annan användare är tillsvidare förhindrad med stöd av lag.
under skyddstiden Avregistrerat genom Kommunikationsverkets beslut eller användarens uppsägning. Blir ledigt för registrering en månad från avregistreringsdatumet (skyddstiden). Blir inte ledigt ifall uppsägningen återkallas under skyddstiden.
giltighetstid upphört Reserverat. Blir ledigt för registrering en månad efter att giltighetstiden har upphört (skyddstiden) ifall domännamnet inte förnyas..

Domännamnssökningen som ger svaret Domännamnet kan inte registreras betyder att domännamnet inte fyller formkraven som lagen ställer och att det därför inte kan registreras.

Vem tillhör ett reserverat domännamn?

Om sökresultatet visar att domännamnet är reserverat, ser du också de offentliga uppgifterna om användaren. De offentliga uppgifterna omfattar minst användarens namn och eventuella kontaktuppgifter samt domännamnets registrerings- och giltighetstid.

Om domännamnets användare är

  • en privatperson, visas per default endast användarens namn, såvida användaren inte särskilt har tillåtit visning av andra uppgifter
  • ett företag eller en organisation, är det frivilligt att visa e-postadress.

Du kan kontrollera de offentliga uppgifterna också för dina egna fi-domännamn. Om du vill uppdatera dina uppgifter i domännamnsregistret, anmäl ändringarna till din egen registrar.

Ämnesord: Internet , Domännamn

LinkedIn Print