Tekniska gränssnitt

Som tekniskt gränssnitt mot fi-domännamnsregistret använder registraren antingen ett webbläsargränssnitt eller det EPP-gränssnitt som Kommunikationsverket har specificerat.

Webbläsargränssnitt

Registraren kan logga in på Kommunikationsverkets fi-domännamnsregister via webbläsargränssnittet. Inloggningen sker i två faser via länken nedan.

Att identifieringen har två faser betyder att man behöver förutom en användar-id och ett lösenord också en kod för engångsinloggning. Koden för engångsinloggningen är ett lösenord som består av åtta siffror och skickas till registrarens mobiltelefon per sms.

Inloggningen förutsätter att registraren har gjort en anmälan till Kommunikationsverket.

Logga in på fi-domännamnstjänsten

EPP-gränssnitt

EPP (Extensible Provisioning Protocol) är ett XML-baserat tekniskt gränssnitt som en registrar kan ansluta till från sitt eget kundprogram. Kommunikationsverket tillhandahåller inget färdigt kundprogram, utan registraren måste själv programmera sitt kundprogram eller anskaffa ett sådant. Det är inte nödvändigt att använda EPP-gränssnittet. Registraren kan även använda båda gränssnitten.

Registrarens kundprogram måste vara kompatibelt med Kommunikationsverkets EPP-gränssnittsbeskrivning
som baserar sig på RFC-dokument och innehåller en närmare beskrivning av de begränsningar och tillägg som gjorts i gränssnittet.

Innan en registrar kan börja använda Kommunikationsverkets EPP-gränssnitt, måste registrarens eget kundprogram genomgå testerna i Kommunikationsverkets EPP-testsystem.

Adressen för EPP-gränssnittet är https://epp.domain.fi (port 700).

RFC-standarder

Kommunikationsverkets EPP-gränssnitt baserar sig huvudsakligen på följande RFC-standarder:

Katakri-kraven vid användning av EPP-gränssnittet

Om registraren använder Kommunikationsverkets EPP-gränssnitt som ett tekniskt gränssnitt, måste registraren uppfylla kriterierna härledda från skyddsnivå (IV) enligt delområde I, teknisk informationssäkerhet, i den version av Katakri (verktyg för informationssäkerhetauditering, på finska) som gäller vid respektive tidpunkt, till följande delar:

1. datakommunikationssäkerhet
2. säkerhet i informationssystem.

Mer om Katakri-kraven

I princip ansvarar registraren själv för att kraven uppfylls. Vid behov kan Kommunikationsverket utföra en auditering av registrarverksamheten.

Whois-tjänsten för fi-domännamn

Registraren kan använda Kommunikationsverkets whois-tjänst så att registrarens kunder kan ta reda på om ett visst fi-domännamn är ledigt.

Tjänsten finns på adressen whois.fi. För tjänsten behöver registraren ett whois-kundprogram som finns i de flesta Unix- och Linux-operativsystem.

Ämnesord: Internet , Cybersäkerhet , Domännamn , Domännamnsregister , Domännamnssystem , EPP , Katakri , Registrar , Whois , Överensstämmelse med krav

Uppdaterad 11.05.2017

LinkedIn Print